Skoči do osrednje vsebine

Izobraževanje na daljavo in učenje s pomočjo spleta

Avtor: Tanja Klavž, prof. spec. in reh. ped. in univ. dipl. soc. del.; mag. Katja Rojs, prof. def.; Aljaž Tulimirović, univ. dipl. ped. in univ. dipl. soc. kul., Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor.

Za učenje na daljavo ali šolsko delo ob pomoči spleta nam ni potrebno oditi iz domače hiše, saj potrebujemo le računalnik, tablico ali telefon in dobro omrežno povezavo.

Pridobivanje znanja na daljavo ni novost. Le nekaj klikov na spletu nas pripelje do spoznanja, da so se prve oblike izobraževanja na daljavo pojavile že v 18. stoletju. Učenje na daljavo je sprva potekalo s pomočjo poštnih storitev in telefona, nekoliko kasneje pa je postalo dostopno tudi preko radijskih sprejemnikov in televizije, danes pa lahko zaradi pojava in razvoja medmrežja do izobraževalnih vsebin in učnih gradiv dostopamo kjerkoli in kadarkoli.

Po vsem svetu (Evropa, Amerika, Avstralija, Indija, in sploh tam, kjer velikost države ali lokacija ustanov za izobraževanje predstavlja izziv za dostopnost prebivalstvu …), in vse bolj tudi v Sloveniji je spletno učenje oziroma izobraževanje na daljavo splošno uveljavljena oblika in ustaljen način doseganja izobrazbe. S pomočjo izobraževanja preko spleta si lahko pridobimo javno veljavne certifikate o doseženi izobrazbi (npr. spletni študij) in potrdila o opravljenih dodatnih usposabljanjih in tečajih (npr. tečaj tujega jezika). Spletno izobraževanje je običajnemu izobraževanju mladih in odraslih danes lahko že povsem enakovredna oblika učenja.

Učenje ob pomoči spleta

Čeprav morda nismo vključeni v spletni tečaj ali drugo spletno izobraževanje, pa se že v osnovni šoli srečamo s spletom kot orodjem, s katerim si pri učenju in šolskem delu pomagamo. Navadno splet v povezavi s šolskim delom uporabimo, kadar iščemo literaturo in vsebine za pripravo govornega nastopa, referata ali predstavitve ali kadar želimo o neki temi svoje znanje poglobiti. Včasih splet uporabimo tudi kot bližnjico za spoznavanje vsebin, za katere bi sicer porabili precej več časa. Pri učenju ob pomoči spleta se moramo zavedati, da pri ustvarjanju spletnih vsebin lahko sodelujemo pravzaprav vsi in da podatki, ki jih lahko pridobimo, niso vselej resnični. Pri tem je pomembno, da smo pozorni na to, da informacije pridobivamo s preverjenih, verodostojnih spletnih strani ter da v primeru, kadar s spleta vzete ali celo kopirane vsebine in ideje uporabimo npr. v seminarskih nalogah, vselej navedemo tudi vir. Če tuje besedilo uporabimo v svojem izdelku, brez da bi navedli prvotni vir, gre za plagiatorstvo, kar ni zgolj nedolžna napaka, pač pa pomeni krajo avtorske ideje nekoga drugega.

Ne glede na razlog, zakaj si pri učnem delu pomagamo s spletom, je pomembno, da smo pri tem dobro seznanjeni z varnostjo na spletu in pravili spletnega bontona.

Učenje na daljavo in šolsko delo ob pomoči spleta se nam morda zdita enostavna in privlačna načina opravljanja šolskih obveznosti, saj omogočata hiter dostop do učnih vsebin ter nudita interaktivnost. Od nas pa zahtevata tudi večjo mero samodiscipline in motiviranosti, saj nas lahko ob šolskem delu kaj hitro premamijo še druge vsebine (družabna omrežja, spletne klepetalnice, videoigre ipd.), do katerih lahko nemoteno dostopamo. Tedaj moramo svoje učno delo še skrbneje načrtovati in poskrbeti, da se svojih učnih načrtov in ciljev držimo.