Skoči do osrednje vsebine

O programu

Program za duševno zdravje mladih To sem jaz je bil vzpostavljen leta 2001 na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Usmerjen je v krepitev duševnega zdravja in psihične odpornosti mladih – v razvijanje veščin ter kompetenc, ki mladostnike podpirajo med odraščanjem in delujejo kot zaščita v kriznih situacijah. Temelji na delovnih pristopih spletnega svetovanja in preventivnega dela v šolah. Z dokazi podprt program so v mednarodni strokovni javnosti že večkrat prepoznali kot primer dobre prakse na področju organizirane skrbi za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Opisan je tudi v publikaciji Svetovne zdravstvene organizacije.

Preventivno delo v šolah

V šolskem okolju je v preventivne delavnice programa vsako leto vključenih približno 10.000 učencev in dijakov. V zainteresiranih šolah izvajajo pedagoški delavci – večinoma razredniki - celostni model 10 preventivnih delavnic To sem jaz, ki sistematično naslavljajo razvijanje socialnih in čustvenih kompetenc ter realnega samovrednotenja. Pristop je dokazano učinkovit, saj delavnice z vidika krepitve duševnega zdravja pozitivno vplivajo tako na razred kot posameznika. Podrobnejše informacije za vodstva šol, šolske svetovalne delavce in učitelje.

Z mladimi v spletni svetovalnici že od leta 2001

Spletna svetovalnica www.tosemjaz.net omogoča mladim anonimen, javen, brezplačen, hiter in preprost dostop do strokovnega nasveta. Odgovore na vprašanja o dilemah in stiskah odraščanja nudi multidisciplinarna in medinstitucionalna spletna svetovalna mreža, ki združuje približno 90 strokovnjakov – prostovoljcev (zdravnikov različnih specializacij, psihologov, socialnih delavcev in drugih strokovnjakov). V uredništvu, ki ima sedež v Celju na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, skrbijo za spletno svetovalno dejavnost, kodiranje spletnih vprašanj in analitiko. Obsežna, unikatna spletna baza – arhivirana na NIJZ - vsebuje več kot 57.000 dialogov – vprašanj mladih in odgovorov strokovnjakov.

Uredništvo spletne svetovalnice

Kontakt uredništva: tosemjaz@nijz.si 

Supervizija v spletni svetovalnici:

 • Alenka Tacol, univ. dipl. psihologinja
 • Dr. Katja Košir, univ. dipl. psihologinja

Načrtovanje, razvoj in vodenje programa

 • Petra Tratnjek, univ. dipl. sociologinja, vodja področja spletnega svetovanja in informiranja
  T: 03 42 51 142
  E: petra.tratnjek@nijz.si
 • Maruša Naglič, univ. dipl. psihologinja, vodja področja preventivnega dela v šolah
  E: marusa.naglic@nijz.si
 • Ksenija Lekić, univ. dipl. novinarka, idejna avtorica programa To sem jaz in razvojna sodelavka
  E: ksenija.lekic@nijz.si
 • Anja Jularić, mag. psihologije, urednica spletne svetovalnice
  E: anja.jularic@nijz.si
 • Domen Kralj, mag. psihologije, regijski koordinator za duševno zdravje
  E: domen.kralj@nijz.si
 • prim. Nuša Konec Juričič, dr. med., specialistka javnega zdravja, vodja skupine za nenalezljive bolezni na Območni enoti Celje NIJZ
  E: nusa.konec-juricic@nijz.si
 • Alenka Tacol, univ. dipl. psihologinja, zunanja strokovna sodelavka na področju razvojnega dela s šolami, avtorica koncepta in preventivnih delavnic To sem jaz
 • dr. Marjan Cugmas, mag. uporabne statistike, zunanji strokovni sodelavec na področju razvoja analitike

Nagrade

 • WEBSI Digitalni presežki Slovenije 2022 - 3. mesto v kategoriji Družbeno odgovorni projekti za celostno prenovo spletišča v letu 2022 (Festival slovenskega digitalnega komuniciranja, Ljubljana, 15. september 2022)

 • Prizma 2012 - nacionalna nagrada za komunikacijsko odličnost, v kategoriji celovitih družbenih akcij v javnem neprofitnem sektorju, strokovno nagrado podeljuje Slovensko društvo za odnose z javnostmi (Portorož, november 2012)

 • Izidor 2008 - nagrada za spletno odličnost, po izboru strokovne žirije (Net konferenca, Ljubljana, januar 2008)
 • Netko 2007 - nagrada za najboljšo spletno stran v kategoriji državne in javne uprave ter skupnosti (Ljubljana, december 2007), nagrado podeljujeta Gospodarska zbornica Slovenije in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
 • Nagrada Evropskega Združenja za javno zdravje (EUPHA) za najboljši poster na 15. evropski konferenci javnega zdravja (Helsinki, oktober 2007)
 • Nagrada za najboljši poster na 11. evropskem simpoziju o preprečevanju samomora (Portorož, september 2006)
 • Izidor 2005 – nagrada za odličnost v spletnem komuniciranju

 

V filmu

Ob 10-letnici programa za duševno zdravje mladih To sem jaz. Produkcija: Šolski center Celje, 10. 5. 2011

Referenčne mednarodne objave in predstavitve v strokovni javnosti

 • 2019: Program opisan med primeri dobre prakse v publikaciji Svetovne zdravstvene organizacije WHO. This is Me: mental health programme for youth, Slovenia. In: Case Studies: The WHO European Health Equity Status Report Initiative. Copenhagen: World Health Organization, Regional Office for Europe, 2019.
 • London, oktober 2018, Global Ministerial Mental Health Summit: predstavitev programa To sem jaz kot vodilnega primera dobre prakse s področja duševnega zdravja v skupini za otroke in mladostnike. Ugledno strokovno srečanje, ki so se ga udeležili vabljeni strokovnjaki, politični odločevalci iz 30 držav, mednarodno strokovno javnost povezuje na področju angažirane skrbi za duševno zdravje.

 • 2018: V okviru evropskega projekta EU Compass uvrščen med devet izbranih primerov dobre prakse na področju duševnega zdravja, predstavljen v publikaciji Good Practices in Mental Health & Well-being.
 • 2018: V okviru poročila »A sustainable approach to depression: moving from words to actions« (Trajnostni pristop k depresiji: od besed k dejanjem), je bil program prepoznan kot primer dobre prakse iz Slovenije pri obvladovanju duševnih stisk otrok in mladostnikov. Poročilo je bilo decembra 2018 predstavljeno v Evropskem parlamentu – dostopno na naslovu.

Viri financiranja in aktualni projekti

 • Program deluje na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, ob podpori Ministrstva za zdravje.
 • Vključenost v projekt Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva 2020-2023:

V okviru projekta so na spletni strani To sem jaz v letu 2021 nastale štiri nove spletne rubrike: Anksioznost, Žalost in depresija, Za krmilom svoje jeze in Učenje ter delovni listi in zvočni posnetki, ki so del teh rubrik. Prav tako je v okviru projekta v letu 2021 nastal celostni načrt prenove spletišča. Redno vzdrževanje delovanja spletišča To sem jaz je bilo financirano iz navedenega projektnega naslova do konca septembra 2023.

 • Vključenost v Nacionalni program duševnega zdravja MIRA:

V okviru Nacionalnega programa duševnega zdravja 2018-2028, Programa MIRA je nastala celostna prenova spletišča #Tosemjaz – prenovljeno spletišče je bilo odprto z dnem 1. 3. 2022. Program MIRA je Nacionalni program duševnega zdravja, ki kot prvi strateški dokument v Republiki Sloveniji celovito naslavlja in ureja področje duševnega zdravja. Program povezuje obstoječe ter dodaja nove programe, službe in strukture ter tako odgovarja na potrebe ljudi na področju duševnega zdravja. Več o Programu MIRA.