Skoči do osrednje vsebine

Pravno obvestilo

1. Uporaba spletnega mesta in omejitev odgovornosti

Spletno mesto je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na spletnem naslovu www.tosemjaz.net (v nadaljevanju: spletno mesto) in veljajo za vsakogar, ki se z uporabo spletnega mesta šteje za uporabnika.

Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno mesto www.tosemjaz.net (v nadaljevanju: uporabnik).

NIJZ bo z vzdrževanjem vsebin spletnega mesta skušal zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamčimo in ne prevzemamo odgovornosti za njihovo točnost ter celovitost ali za kakršno koli škodo, ki bi bila uporabniku spletnega mesta povzročena kot posledica uporabe informacij na spletnem mestu.
Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. NIJZ si pridržujejo pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila in ne prevzemamo odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

2. Vsebina spletnega mesta

Spletno mesto To sem jaz je namenjeno spletnemu komuniciranju z mladimi. Mladostnikom omogoča dostop do anonimnega, hitrega in brezplačnega posvetovanja s strokovnjaki s področja medicine, psihologije, šolstva in socialnega dela. Svetovanje strokovnjakov je namenjeno usmerjanju mladostnikov v stiski, splošnemu informiranju ali napotitvi do ustreznih služb. Uporaba spletnega mesta ni namenjena nadomestilu profesionalnega zdravstvenega nasveta, diagnoze in terapije, zato strokovnjaki ne odgovarjajo za posredno ali neposredno škodo, ki bi nastala zaradi kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v vsebini spletnega mesta ali napačnega uporabnikovega razumevanje teh vsebin.

3. Avtorske pravice

Vse vsebine, objavljene na spletnem mestu, vključno z njegovimi podstranmi, so izključna last Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju: NIJZ) in so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami, objavljenimi na spletnem mestu, za svojo osebno uporabo, pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Povzemanje in citiranje vsebin je dovoljeno pod pogojem, da se ustrezno navede vir na našo spletno stran in na avtorja teksta (če je ta znan). Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

4. Varovanje zasebnosti

NIJZ se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane podatke bomo uporabili izključno v namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnega mesta. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim strankam, razen ustreznim organom in le v primeru, ko nas k temu zavezuje 2.11. člen Kodeksa psihološke etike (KPE) in 6. člen Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND).

Datum: 1. 3. 2022