Skoči do osrednje vsebine

Znaki depresije v mladostništvu

Avtor: mag. Alenka Seršen Fras, univ. dipl. psihologinja in Martina Kukovec, mag. psihologije, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor

Te zanima, kateri so znaki depresije in kako pogosta je med mladostniki?

Depresijo doživlja od 3 do 8 % mladostnikov, pogostejša je pri dekletih. Je ena izmed najpogostejših duševnih motenj mladostnikov po vsem svetu. Pogosto se pojavlja skupaj z drugimi težavami ali motnjami (npr. z anksioznimi motnjami, z vedenjskimi motnjami, z odvisnostjo od psihoaktivnih snovi …).

Najpogostejši znaki depresije v mladostništvu so razdražljivost, občutljivost, potrtost, žalost, občutki manjvrednosti in znižano samospoštovanje, pa tudi občutki krivde. Kaže se upad interesov, opuščanje dejavnosti, ki so jih prej veselile. Tudi drugi ljudje lahko pri njih opazijo večjo utrujenost, izgubo energije ali razdražljivost ter težave s spanjem in apetitom. Mladostniki z depresijo se težje zberejo, lahko imajo samomorilne misli in samopoškodovalno vedenje. Odnosom z vrstniki se izogibajo. Depresija vpliva na učni uspeh in pojavi se lahko odklanjanje šole. Tveganje za uživanje psihoaktivnih snovi (alkohol, droge) je večje.

Znake depresije lahko razvrstimo v nekaj skupin, ki se med seboj prepletajo: 

Ni nujno, da se pojavljajo vsi navedeni znaki. Pozorni pa moramo biti, če se jih pojavi več hkrati in trajajo vsaj dva tedna ter vplivajo na pomembna področja življenja (na življenje doma, v šoli, na odnose z vrstniki …).

Če pri sebi zaznaš več znakov depresije, je pomembno, da svoje težave zaupaš nekomu in z njegovo pomočjo poiščeš strokovno pomoč. 

Nadaljuj na naslednji članek: Kje nastane in kaj vpliva na nastanek depresije?