Skoči do osrednje vsebine

Viri in literatura

Avtor: mag. Tadeja Batagelj, univ. dipl. psihologinja, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor

Avtorica rubrike, mag. Tadeja Batagelj, se je pri pripravi informativne rubrike Anksioznost oprla na naslednje vire in literaturo:

Batagelj, T. (2020). Česa pa je tebe strah? Priročnik za otroke, starše in strokovne delavce. Maribor: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše.

Dobnik Renko, B. (2020). Anksiozne motnje pri otrocih in mladostnikih. Psihološka obzorja, 29, 1-8.

Galanti, R. (2020). Obvladovanje tesnobe za najstnike. Osnovne tehnike vedenjsko-kognitivne terapije in čuječnosti, s katerimi najstniki lahko obvladajo tesnobo in premagajo stres. Izola: Vita Založba.

Huberty, J. T. (2012). Anxiety and depression in children and adolescents. Assessment, intervention, and prevention. New York: Springer science+business media.