Skoči do osrednje vsebine

9. korak do boljše samopodobe - Postavim se zase

Avtor: Alenka Tacol, univ. dipl. psihologinja

Zdrava samopodoba vključuje tudi to, da zmorem izraziti svoje želje, potrebe, zahteve, da sem pripravljen izraziti svoje mnenje, celo takrat, kadar se razlikuje od mnenja drugih, ter da si upam povedati, kadar se s čim ne strinjam. To ni lahko in včasih se bojim, da bom zato izgubil prijatelje, ali da se bom drugim ljudem zameril ...

Imam pravico povedati svoje mnenje in se postaviti zase

Imam pravico, da se postavim zase, da se vedem odločno in samozavestno, a na tak način, da s tem ne prizadenem drugih. Takemu vedenju pravimo asertivno vedenje. To je vedenje, ki je nasprotno pasivnemu, umikajočemu vedenju, prav tako pa ni agresivno, ni vedenje, ki druge žali ali ponižuje.

Pasivno vedenje – podrejanje, umikanje, izogibanje... Primer: Sara vzame Tjašin telefon, ki leži na klopi in brska po njem. Tjaša je užaljena, a ji nič ne reče.
Agresivno vedenje – grobo, napadalno, vedenje.

Primer: V vrsti za malico pred Žana stopi sošolec. Žan zavpije nanj in ga grobo odrine.

Asertivno vedenje – odločno, samozavestno vedenje, s katerim pa nikogar ne prizadenem.

Primer:  Sara vzame Tjašin telefon, ki leži na klopi in brska po njem. Tjaša ji pove, da jo takšno vedenje jezi, zato naj tega ne del več.

Primer: V vrsti za malico pred Žana stopi sošolec. Žan mu mirno a odločno reče, naj se postavi v vrsto tako, kot vsi drugi.

Primer: Sošolec nagovarja Marka, naj se skupaj izogneta pouku. Mark mu (čeprav težko) pove, da tega ne bo naredil.  

Imam pravico reči ne

Dobro je, da znam reči ne takrat, kadar kdo od mene zahteva nekaj slabega, škodljivega, nekaj, kar me lahko ogroža. Ni potrebno, da sem pri tem, ko rečem ne, negotov ali da se počutim krivega.

Kako si lahko pomagam, da bom lažje rekel ne?

 • Verjamem, da prijatelji, ki me silijo delati slabo, niso pravi prijatelji.
 • Tudi, če se mi drugi posmehujejo in mi govorijo, da sem reva, se zanesem na svoja merila. Vem, da s posmehovanjem le opravičujejo svoje vedenje.
 • Verjamem, da je veliko več ljudi, ki mislijo tako kot jaz, kakor tistih, ki razmišljajo tako kot moji "prijatelji", čeprav se mi na prvi pogled ne zdi tako.
 • Bolj ko zaupam vase, lažje rečem ne stvarem, ki zame niso dobre!

JAZ sporočila so tista, s katerimi izražamo samega sebe, oziroma se postavimo zase na nenapadalen način. Tako v pogovoru zmanjšamo tveganje za prepir in povečamo možnost, da bomo mirno rešili problem. Povemo, kako se počutimo v neki situaciji. Ne usmerjamo se v druge in jim ne očitamo, kakšni so, jih ne obsojamo. Namesto, da bi rekli: »Ti si nesramen«, rečemo: »Kadar mi tako govoriš, sem jezen.«

JAZ sporočilo je sestavljeno iz treh delov:

 • V prvem delu povemo, kaj povzroča problem,
 • v drugem delu opišemo posledice,
 • v tretjem pa sporočimo, kako se počutimo.

Primer: »Kadar se mi ne javljaš na telefon, ne vem kaj se dogaja s teboj, zato postanem jezen in zaskrbljen.«

Primer: »Kadar zamujaš, ko te čakam, da bi šla skupaj v šolo, me to spravi v slabo voljo, saj ne zamujam rad.«

Da bi bil bolj asertiven, samozavesten in odločen, da bi se znal postaviti zase, se lahko učim:

 • sprejemati pohvalo in kritiko,
 • pohvaliti druge,
 • izražati svoje želje, zahteve,
 • pogovarjati se, kadar pride do konfliktov,
 • izražati lastno mnenje, nestrinjanje

Vse to lahko vadim v vsakdanjem življenju, ob stikih s sošolci, prijatelji in drugimi ljudmi.