Skoči do osrednje vsebine

Samoocenjevanje ali kako preverimo, če smo se snov dobro naučili

Avtor: Tanja Klavž, prof. spec. in reh. ped. in univ. dipl. soc. del.; mag. Katja Rojs, prof. def.; Aljaž Tulimirović, univ. dipl. ped. in univ. dipl. soc. kul., Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor.

Samoocenjevanje znanja ali samoevalvacija predstavlja vse tiste aktivnosti, ki jih izvajamo med ali po učenju z namenom, da preverimo, če smo se učno snov sploh naučili ali ne.

Pogosto to aktivnost zanemarimo, vendar je nujna, saj nam daje povratno informacijo o tem, kako učinkovite so tehnike učenja, ki jih uporabljamo in kateri učni snovi bomo morali nameniti še nekaj časa, da jo bomo usvojili. S sprotnim samoocenjevanjem pridobimo boljši pregled nad naučenim, hkrati pa nam evalvacija, ki je pokazala, da snov že dobro znamo, daje več samozavesti pred ocenjevanjem znanja in ublaži občutek strahu in treme pred preizkusom znanja.

Ali smo se učne vsebine uspeli dobro naučiti lahko preverimo tudi s pomočjo katere izmed strategij aktivnega učenja, ki so namenjene učinkovitemu ponavljanju in utrjevanju. Poslušaj spodnji posnetek in preveri, katere so te strategije. 

Nadaljuj na naslednji članek: Kako naprej, ko se nam pri učenju zatakne?