Skoči do osrednje vsebine

Naredimo si izpiske

Avtor: Tanja Klavž, prof. spec. in reh. ped. in univ. dipl. soc. del.; mag. Katja Rojs, prof. def.; Aljaž Tulimirović, univ. dipl. ped. in univ. dipl. soc. kul., Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor.

Zapiski in izpiski so temeljni kamen v procesu učenja.

Po pregledu in prvem branju snovi pride čas za aktivno delo, ki zajema podrobno branje in izpisovanje ključnih besed v eno izmed različnih razpoložljivih oblik zapiskov. Vsi poznamo linearno obliko zapisovanja, saj je ta način najpogostejši v šoli. V tej obliki zapiskov ima vsaka snov svoj naslov, ki mu sledi besedilo, bodisi v celih povedih ali v posamičnih stavkih v vrsticah (alineje). Poznamo tudi miselne vzorce, pri katerih uporabljamo tudi barve za boljšo preglednost. Obstaja pa še več drugih načinov zapisovanja.

Vsak način zapisovanja/izpisovanja ima svoje prednosti in slabosti; po navadi pa se ločijo po tem, kaj želijo izpostaviti. Nekateri izpostavijo ključne besede v snovi, drugi različna razmerja med stvarmi in pojmi, ki jih obravnavajo, tretji so le pregled snovi ali razna kazala ipd. Naj na tem mestu naštejemo še nekatere:

 • Kazalo snovi je praktično orodje, s katerim ustvarimo pregled nad snovmi, pozornost usmerimo k naslovom, podnaslovom … Vsak sklop snovi ali pomembne teme lahko v izpiskih opremimo s kazalom.
 • Mrežna metoda je pravzaprav kazalo, ki je povezano s črtami (mrežo), da takoj vemo, kaj sodi v katero učno snov, kaj je pomembnejše in kaj manj. Tudi tukaj si lahko pomagamo z uporabo ključnih besed. 
 • Paukova metoda zapisovanja je najenostavnejša in zahteva naslednje korake:
  • vzamemo prazen list papirja;
  • na sredini papirja narišemo črto (dobimo dve polovici);
  • na levo stran napišemo ključne besede;
  • na desno stran zapišemo dva ali tri stavke razlage.

Ko ponavljamo snov po Paukovi metodi, list najprej preložimo po narisani sredinski črti. Preložen list držimo v roki tako, da vidimo le ključne besede. Poskusimo pojasniti prvo ključno besedo. Če ne gre, obrnemo list in si preberemo kratko razlago. Nato nadaljujemo po vrsti ključnih besed v zapisku navzdol. Ko znamo pojasniti vse ključne besede, je naše delo opravljeno. Vzorec takšnega zapiska zase najdeš na priloženem delovnem listu.

Delovni list: Paukova metoda zapiskov

 •  Cornell metoda zapisovanja je namenjena malce starejšim in izkušenejšim učencem in dijakom. List papirja razdelimo na tri dele; v en del vpišemo ključne besede, v drugi del razlago, v spodnji del lista pa še povzetek v nekaj stavkih. Vzorec takšnega načina zapisovanja najdeš na priloženem delovnem listu. Tak način zapisovanja lahko uporabimo tako med poukom, kot tudi pri učenju. 

Delovni list: Cornell metoda zapisovanja

 

Nadaljuj na naslednji članek: Samoocenjevanje ali kako preverimo, če smo se snov dobro naučili