Skoči do osrednje vsebine

Kakšen vpliv imajo (nate) spolni stereotipi?

Avtor: Anja Bohinec, mag. soc. del., Nacionalni inštitut za javno zdravje

Image by Freepik

 

Bolj kot smo osveščeni o spolnih stereotipih in njihovih vplivih, lažje bomo v življenju sledili lastnim vizijam, željam, ciljem ter osebnim prepričanjem o tem, kdo smo in kdo želimo biti. Okolica in ljudje, ki nas obkrožajo, nam lahko s stereotipnimi prepričanji in predsodki vsiljujejo marsikaj (vedenje, stil oblačenja, izbiro poklica ali prostočasne dejavnosti itd.). In vendar je bolj pomembno, da smo iskreni do sebe in da sledimo lastnim željam ter postajamo oseba, kakršna si sami želimo biti - ne glede na lastnosti, ki jih našemu spolu pripisujejo drugi ljudje. Tudi zate je pomembno, da spolne stereotipe (pre)poznaš, da se jim lahko zoperstaviš in prisluhneš sebi.

Kaj so spolni stereotipi?

Spolni stereotipi zajemajo posplošene značilnosti in odražajo, kako dojemamo ženske in moške ter razlike med njimi in kakšne družbene vloge jim pripisujemo. Razširjeni spolni stereotipi so na primer, da so ženske nežne, čustvene, prijazne in občutljive, moški pa močni, pogumni ter razumni ipd. 

»Prava ženska brez težav poskrbi za otroke, dom in moža.«   

»Moški so rojeni vodje.«

»Ženske so slabe voznice.«

»Moški, ki doma pospravlja in kuha, je copata.«

Vse zgornje izjave so spolni stereotipi, katerih se pogosto ne zavedamo, ampak jih sprejemamo kot samoumevne in se skladno z njimi tudi vedemo.

Spolni stereotipi se oblikujejo s posploševanjem. Nastajajo torej tedaj, ko o vedenju, sposobnostih in interesih drugih oseb posplošeno sklepamo le na podlagi spola. Posledica je, da s spolnimi stereotipi ustvarjamo nerealno in nepravično predstavo o moških in ženskah.

Kako pa spolni stereotipi vplivajo nate ter zakaj je dobro, da jih prepoznaš?

Spolni stereotipi vplivajo na naša pričakovanja o obnašanju, mišljenju, čustvovanju ter določajo, kaj je (ne)primerno in (ne)sprejemljivo za moške in ženske. Zaradi spolnih stereotipov lahko nekdo ne postane to, kar si želi, ampak svoje življenje razvija v drugo smer, ki jo pričakujeta okolica in družba.

Kadar nekomu zaradi spola pripisujemo neko lastnost, ne da bi ga v resnici poznali, ravnamo stereotipno. Ali je res, da imajo le fantje kratke lase? Da vsa dekleta uživajo v kuhanju in da vsi fantje obožujejo nogomet?

Zaradi spolnih stereotipov se lahko zgodi, da se kdo v določeno dejavnost ne vpiše na podlagi stereotipnega prepričanja, kaj je primernejše za dečke in kaj za deklice. Dečke tako pogosto spodbujajo k nogometu, deklice pa k baletu in pevskemu zboru. Fantje se morda ne vpišejo na srednjo baletno ali kozmetično šolo, dekleta pa se ne odločijo za študij elektrotehnike – med razlogi za take odločitve so tudi vplivi okolice, če ta meni, da to zanje ni primerno.

Poglej, tudi fantje plešejo in tudi punce igrajo hokej …

Niti fantje niti dekleta ne bi smeli imeti občutka, da jih njihova spolna pripadnost lahko omejuje pri njihovih željah; pri razvoju njihovih potencialov, interesov, sposobnosti in doseganju ciljev.

Ali so tudi tebe že kdaj ovirali spolni stereotipi, si bil/a deležen/deležna spolnega stereotipiziranja? Ali si svoje želje in odločitve prilagodil/a mnenju okolice in prepričanju, kaj naj bi se zate spodobilo?

Stereotipov se moramo zavedati in se z njimi spopasti. Pogosto namreč ne držijo, ob njih pa imamo občutek, da nekdo drug določa, kakšni smo, kdo lahko postanemo in kaj zmoremo. Resnični ljudje so zanimivejši, kot to predvidevajo stereotipi. Ljudje smo si lahko zelo različni.

Spodbujamo te, da pri sprejemanju življenjskih odločitev slediš svojim vizijam ter da se v življenju odločaš na podlagi lastnih želja in ne na podlagi stereotipnih prepričanj, kaj naj bi se zate (in tvoj spol) spodobilo. Pri izbiri poklica, izobraževanja ter pri drugih odločitvah poslušaj in upoštevaj sebe, da se boš kasneje v življenju lahko posvečal/a stvarem, ki te zanimajo in veselijo.

Viri:

Aktivni vsi. Smernice za odpravljanje stereotipov ter krepitev enakosti žensk in moških. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Štruc, M. (2018). Spolni stereotipi. Časoris. https://casoris.si/wp-content/uploads/2018/04/spolni-stereotipi.pdf

Merljak Zdovc, S. (2018). Tudi fantje plešejo in tudi punce igrajo hokej. Časoris. [Video]. 21.10.2018. Pridobljeno 4.1.2023 s https://www.youtube.com/watch?v=f-czrvGGnzE

Evropski inštitut za enakost spolov. (2022). Spolni stereotipi. https://eige.europa.eu/sl/taxonomy/term/1222