Skoči do osrednje vsebine

Jezo izrazi na asertiven način

Avtor: dr. Mitja Muršič, univ. dipl. socialni pedagog; Miran Babič, univ. dipl. psiholog; Heliodor Cvetko, univ. dipl. psiholog, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor

Eksplozivno in agresivno izražanje jeze je kot pokrovka lonca, ki jo odnese v zrak.

Asertiven način izražanja jeze

»Pokrovka« se v modelu lonca na pritisk nanaša na izražanje ali neizražanje čustva jeze. Neizražanje jeze je podobno zaprti pokrovki, zaradi katere pritisk v loncu narašča. Eksplozivno in agresivno izražanje jeze je kot pokrovka, ki jo odnese v zrak, medtem ko je »asertivno izražanje jeze« kot na pol odprta pokrovka. Asertiven način pomeni, da jasno in neposredno poveš, glede česa se jeziš, kaj te moti, kaj ti ni prav, kako se ob tem počutiš in kaj si želiš. Pri tem je pomembno ostati miren in spoštljiv, kar naj kaže tudi tvoja nenapadalna govorica telesa – očesni stik, ton glasu, drža telesa.

Asertivnost pomeni, da se postaviš zase, a upoštevaš tudi potrebe drugega in ne poteptaš njegovih interesov. Napadalna komunikacija v jezi je kot »prilivanje bencina na ogenj«, asertivno izražanje jeze pa ognja ne razplamteva, pač pa ga umirja.

Nauči se zrelo jeziti

Zrela jeza je usmerjena v vedenje druge osebe in ni izražena kot napad na drugo osebo. Zrelo jezo doživljamo, ko menimo, da nekdo (ki je sicer dober) s svojim (slabim) vedenjem neupravičeno ogroža nekaj, kar nam je pomembno. Ob jezi razločuj med osebo (ki je OK) in njenim ravnanjem (ki ni OK). Jeza je torej tvoj odnos do nesprejemljivega vedenja druge osebe, zato je ne izražaj z negativnim označevanje te osebe. Pri zreli jezi gre za naše pričakovanje, naj drugi, ki je v redu oseba, spremeni svoje slabo ravnanje. Če jezno napademo samo osebo, pa to ni zrela jeza, pač pa zaničevanje (»drugi je slab«) ali celo sovraštvo (»drugi je zloben«). Ko razločiš med osebo in njenim vedenjem, lahko svojo jezo nenapadalno izraziš, pa tudi jeze drugih ne doživiš kot napad nase, pač pa kot njihovo neodobravanje tvojega vedenja.

Pravila učinkovitega izražanja jeze:

  • tvoje sporočilo naj bo naslovljeno na ravnanje oziroma vedenje druge osebe in ne na njeno osebnost; 
  • tvoje sporočilo naj bo jasno, nedvoumno in osebi razumljivo;
  • svoje vtise in domneve prikaži kot svoje doživljanje, ne pa kot dejstva o vedenju druge osebe;
  • osebi povej tudi, kakšno njeno ravnanje si namesto tega želiš;
  • jezo sporoči pravočasno, po možnosti neposredno po tem, ko zaznaš vedenje, ki je zate nesprejemljivo. 

Uporabljaj »jaz sporočila«

Kadar smo jezni, je zelo pomembno, kako svojo jezo ubesedimo. Od tega, kaj in kako govorimo, je odvisno, koliko časa bomo ostali jezni, in kako se bo druga oseba odzvala na nas. Dobro je uporabiti povedi, ki se začnejo z »jaz«, tako imenovana jaz sporočila. Z njimi lahko drugemu nenapadalno izraziš svoje doživljanje njegovega vedenja in svoje želje. S tem mu omogočiš, da te lažje razume.

  • Te zanima, kako oblikovati jaz sporočilo? Preberi in ubesedi svojo jezo - Delovni list: Jaz sporočila

Stopnjevanje sporočila

Če začneš z »jaz«, pomeni, da stojiš za svojimi besedami in sprejmeš odgovornost za svoja občutja. Pri tem druge osebe ne kritiziraš ali obtožuješ. Ko jaz sporočilo ni dovolj, da bi drugi spremenil svoje nedopustno vedenje, lahko stopnjuješ svoj asertivni odziv. Takrat odločno napoveš ukrepanje in iskanje pomoči pri drugih, kar zanj ne bo prijetno, čeprav si tega ne želiš. Naj drugi vidi, da prepoznaš in upoštevaš tudi njegove interese in čustva. Morda še dodaš, kaj lahko ti narediš v zameno za spremembo njegovega ravnanja.

Načelo minimalnosti

Jezo izrazi z milejšim sporočilom, ki ga lahko stopnjuješ, če ni učinka. Nikoli ga ne stopnjuj v žaljenje ali sovražnost, ker tisto ni več jeza. Pa tudi učinkovito in družbeno dopustno ni. Pri besnem izražanju jeze vsaj izbiraj primerne besede, če ne zmoreš obvladati jakosti glasu. Ne gre za protislovnost, saj je mogoče vpiti o vedenju drugega, brez žalitev, brez negativnega označevanja osebe. Težiti pa je seveda treba k izražanju jeze z nižjo jakostjo tona.

Pogajanje

V nekaterih primerih so potrebna pogajanja z osebo, do katere čutiš jezo:

  • nenapadalno povej, s čim imaš problem, kaj želiš in pričakuješ;
  • dobro prisluhni drugemu in ga skušaj razumeti;
  • delaj kompromise, kjer je to možno;
  • sklenita dogovor, s katerim bosta lahko oba zadovoljna.

Nadaljuj na naslednji članek: Postani "mojsteršef" ali "mojsteršefinja" jeze