Skoči do osrednje vsebine

Vprašanje:

Varstvo podatkov

Tema: Komunikacija, Odnosi s prijatelji in vrstniki, Razmišljam in imam stališča

 • Zn

  Znanka

  Znanka

  Objavljeno: 06 jul. 2023 15:57

  Vsebina je skrita.

 • Uredništvo

  Tadej Jezernik

  Objavljeno: 12 jul. 2023 08:43

  Odgovor svetovalca:

  Pozdravljen/-a,

  veseli me, da te opisan način ravnanja z osebnimi podatki skrbi in da želiš pridobiti dodatne informacije s področja varstva osebnih podatkov.

  Kot že sam/-a opisuješ, so zdravstveni podatki še posebej občutljiva kategorija podatkov, zato je z njimi potrebno ravnati še toliko bolj previdno in nanje gledati še z dodatno mero skrbnosti. Pri varovanju osebnih podatkov je pomembna predvsem preventiva in zavedanje vsakega posameznika, da je potrebno z osebnimi podatki ravnati previdno, saj vsebujejo npr. informacije o tem, kakšno je naše zdravstveno stanje, kje živimo, koliko smo stari, kakšna je naša matična številka, kje smo se rodili itd. Njihovo posredovanje tretjim osebam (če sploh), pa mora slediti tehtnemu premisleku.

  V svojem vprašanju sprašuješ o tem, ali je zbiranje osebnih podatkov v okoliščinah, ki si jih opisal/-a zakonito. Najprej naj pojasnim, da zbiranje, hrambo, upravljanje, obdelavo (inše bi lahko naštevali) pretežno ureja Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 177/20 in 163/22 – ZVOP-2, v nadaljevanju: ZVOP). V ZVOP-u so torej zelo natančno opredeljeni posamezni kriteriji glede tega, kako konkretno je potrebno osebne podatke hraniti, kdaj se lahko obdelujejo, za koliko časa se lahko osebni podatki hranijo, kako je potrebno z osebnimi podatki ravnati...

  Žal na tvoje vprašanje glede kršitve ne morem odgovoriti enoznačno, saj se je za ugotavljanje kršitev s področja varstva osebnih podatkov potrebno seznaniti z vsemi relevantnimi okoliščinami in preučiti vse dokaze, da ugotovimo dejansko stanje omenjenega ravnanja. Omenjeno pa se ugotavlja tekom inšpekcijskega in prekrškovnega postopka.

  Pojasnim lahko zgolj to, da inšpekcijski nadzor nad spoštovanjem določb glede varstva osebnih podatkov izvaja Informacijski pooblaščenec, ki poleg inšpekcijskega nadzora izvaja tudi hitri prekrškovni postopek in sicer na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/14), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13,111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl.US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) in Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A). Posameznik lahko pri Informacijskem pooblaščencu odda prijavo zaradi kršitev oziroma nepravilnosti.

  Nazadnje navajaš tudi objavljanje fotografij na eno izmed družbenih omrežjih. Žal iz tvojega vprašanja in opisa ne izhajajo dodatne podrobnosti omenjenega ravnanja. Pri tem merim predvsem na to, kakšna je vsebina fotografij, ali so bile fotografije posnete s soglasjem osebe, ki je na fotografiji in druge pomembne informacije, ki so pomembne za razjasnitev vseh okoliščin ugotavljanja morebitnih kršitev.

  Smiselno se mi zdi zaključiti moje besede z apelom, da v kolikor meniš, da gre pri omenjenem ravnanju za kakršne koli kršitve varstva osebnih podatkov, da o tem obvestiš odraslo osebo, ki ti je blizu in ti bo znala pomagati. To je lahko razredničarka v šoli, svetovalni delavec, ali pa navsezadnje tudi starši. Prepričan sem, da boste po temeljitem pogovoru in premisleku znali prepoznati morebitna odklonilna ravnanja in se nanje primerno odzvati.

  V primeru vprašanj se še oglasi.

  Lepo te pozdravljam,

  Tadej Jezernik, dipl. upravnih ved

 • Zn

  Znanka

  Znanka

  Objavljeno: 14 jul. 2023 00:51

  Vsebina je skrita.

 • Uredništvo

  Tadej Jezernik

  Objavljeno: 17 jul. 2023 09:59

  Odgovor svetovalca:

  Pozdravljen/-a,

  vsako posredovanje osebnih podatkov tretji osebi, mora slediti tehtnemu premisleku posameznika. Zbiranje, obdelava in hranjenje osebnih podatkov pa samo po sebi - še ne predstavlja kršitev, če zbiratelj osebnih podatkov postopa v skladu z veljavnimi predpisi.

  V prejšnjem sporočilu sem ti podal odgovor glede tega, kdo izvaja nadzor nad spoštovanjem predpisov s področja varstva osebnih podatkov.

  Nadzor zdravstvene ustreznosti oziroma varnosti prehranskih dopolnil in živil za posebne skupine, pa vrši Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.

  Lepo te pozdravljam,

  Tadej Jezernik, dipl. upravnih ved

 • Anonimno

  Zagotavljamo ti anonimnost, zato lahko brez skrbi zastaviš vprašanje. Tvojih osebnih podatkov ne objavljamo javno.

 • Brezplačno

  Nič ne stane! Na tvoja vprašanja bodo strokovnjaki odgovorili brezplačno.

 • Strokovno

  V spletni svetovalnici je na voljo ekipa strokovnjakov, ki jim lahko zaupaš. Med njimi so zdravniki, psihologi in drugi strokovni sodelavci.

Obrazec, kjer lahko zastaviš vprašanje

Vpiši vzdevek. Uporabiš lahko: črke slovenske abecede, številke, presledek, - in _

Izberi spol. Ta podatek je pomemben za svetovalca in ne bo javno objavljen. Če podatka ne želiš navesti, to spoštujemo.

Vpiši svojo starost. Ta podatek je pomemben za svetovalca in ne bo javno objavljen. Če podatka ne želiš navesti, to spoštujemo.

Ne najdeš odgovora?

Zastavi vprašanje