Skoči do osrednje vsebine

Vprašanje:

Posilstvo ali spolno nadlegovanje

 • Zl

  Zlomljena

  Zlomljena

  Objavljeno: 24 sep. 2022 09:43

  Vsebina je skrita.

 • Uredništvo

  Brane But

  Objavljeno: 27 sep. 2022 13:13

  Odgovor svetovalca:

  Draga spraševalka!

  Najprej si oglejva vaše prvo vprašanje, ali gre v travmatični izkušnji, ki jo opišete, za posilstvo ali za spolno nasilje. V Kazenskem zakoniku sta posilstvo in spolno nasilje opredeljena kot kaznivo dejanje, in sicer:

  170. člen (posilstvo)

  (1) Kdor brez privolitve druge osebe doseže, da ta spolno občuje ali s tem izenačeno spolno ravna, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

  (2) Privolitev iz prejšnjega odstavka tega člena je podana, če je oseba po svoji navzven zaznavni, nedvoumni in svobodni volji privolila v spolno občevanje ali s tem izenačeno spolno ravnanje in je bila sposobna sprejeti tako odločitev.

  (3) Kdor prisili drugo osebo k spolnemu občevanju ali s tem izenačenemu spolnemu ravnanju, tako da uporabi silo ali zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali telo, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

  171. člen (spolno nasilje)

  (1) Kdor brez privolitve druge osebe doseže, da ta stori ali trpi kakšno spolno dejanje, ki ni zajeto v prejšnjem členu, se kaznuje z zaporom do petih let.

  (2) Privolitev iz prejšnjega odstavka je podana, če je oseba po svoji navzven zaznavni, nedvoumni in svobodni volji privolila v spolno dejanje iz prejšnjega odstavka in je bila sposobna sprejeti tako odločitev.

  (3) Kdor uporabi silo ali zagrozi drugi osebi z neposrednim napadom na življenje ali telo in jo tako prisili, da stori ali trpi kakšno spolno dejanje iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do desetih let.

  Seveda ne morem napovedati, kako bi sodišče odločilo v vašem primeru, ali je šlo za posilstvo ali za spolno nasilje, saj presoja vse pomembne okoliščine dejanja. Menim pa, da je v vašem primeru šlo za posilstvo. 

  Ker je v vašem primeru storilec tega dejanja bil vaš predpostavljeni, bi lahko šlo za kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja. Kazenski zakonik to kaznivo dejanje opredeljuje v 174. členu:

  (1) Kdor zlorabi svoj položaj in tako pripravi osebo drugega ali istega spola, ki mu je podrejena ali od njega odvisna, k spolnemu občevanju, ali da stori oziroma trpi kakšno drugo spolno dejanje, se kaznuje z zaporom do petih let. 

  Na vprašanje, če bi kaj dosegli, če bi storilca sedaj prijavili, je zelo težko odgovoriti. Na žalost pa se bojim, da bi se storilec izvlekel zaradi pomanjkanja dokazov. Popolnoma drugače bi bilo, če bi takrat takoj obiskali zdravnika in pridobili zdravniški izvid, ki bi dokazoval kaznivo dejanje. Sam vsekakor zagovarjam stališče, da je potrebno vsakršno kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost prijaviti in da mora pri tem veljati ničelna toleranca. 

  Vaš občutek krivde, češ da ste (so)krivi, ker ste takrat imeli krilo, pa je seveda povsem brez kakršne koli osnove. V vaši boleči izkušnji je izključni krivec brez najmanjšega dvoma storilec tega dejanja. 

  Brane But, univ. dipl. psiholog

  Brane But, univ. dipl. psiholog

 • Anonimno

  Zagotavljamo ti anonimnost, zato lahko brez skrbi zastaviš vprašanje. Tvojih osebnih podatkov ne objavljamo javno.

 • Brezplačno

  Nič ne stane! Na tvoja vprašanja bodo strokovnjaki odgovorili brezplačno.

 • Strokovno

  V spletni svetovalnici je na voljo ekipa strokovnjakov, ki jim lahko zaupaš. Med njimi so zdravniki, psihologi in drugi strokovni sodelavci.

Obrazec, kjer lahko zastaviš vprašanje

Vpiši vzdevek. Uporabiš lahko: črke slovenske abecede, številke, presledek, - in _

Izberi spol. Ta podatek je pomemben za svetovalca in ne bo javno objavljen. Če podatka ne želiš navesti, to spoštujemo.

Vpiši svojo starost. Ta podatek je pomemben za svetovalca in ne bo javno objavljen. Če podatka ne želiš navesti, to spoštujemo.

Ne najdeš odgovora?

Zastavi vprašanje