Skoči do osrednje vsebine

Viri in literatura

Avtor: dr. Mitja Muršič, univ. dipl. socialni pedagog; Miran Babič, univ. dipl. psiholog; Heliodor Cvetko, univ. dipl. psiholog, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor

Babič, M., Seršen Fras, A., Tulimirović, A. (2014). Kako obvlaadam jezo in ostanem kul? Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor.

Bhave, S. Y., Saini, S. (2009). Anger management. London: Sage.

Engel, B. (2004). Honor Your AngerHow Transforming Your Anger StyleCan Change Your Life,

John Wiley & Sons, New Jersey.

French, R. (2001). Getting Along & Keeping Cool: Aggression Control. Center for Clinical interventions in Youth Link Program, Northbridge. Pridobljeno 3.4.2021 s: https://www.cci.health.wa.gov.au/-/media/CCI/Mental-Health-Professionals/Therapist-Manuals/Getting-Along-and-Keeping-Cool/Getting-Along-and-Keeping-Cool---Full---Therapist-Manual.pdf

Golden, B. (2002). Healthy Anger – How to Help Children and Teens Manage Their Anger. Oxford University Press, New York.

Jacobelli, F., Watson, L.A. (2009). SmartHelp For Good ‘n’ Angry Kids – Teaching Children to Manage Anger. Wiley-Blackwell, New Jersey.

Iršič, M. (2020). Obvladovanje jeze. Zavod RAKMO, Ljubljana.

Kristančič, A. (2002). Socializacija agresije. AA Inserco, Ljubljana.

Marjanovič in Zupančič (2020). Razvojna psihologija.

McMahon, G. (2010). Adijo, jeza – priročnik za samopomoč. Didakta, Radovljica.

Milivojević, Z. (2008). Emocije: razumevanje čustev v psihoterapiji. Psihopolis, Novi Sad

Muršič et. al. (2010): Znanje o čustvih za manj nasilja v šoli. Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,  Ljubljana.

Musek Lešnik - PORTAL ABDCED (https://www.abced.si/prirocniki)

Potter, R. (2012). Healing the Angry Brain: How Understanding the Way Your Brain Works Can Help You Control and Anger and Aggression. New Harbinger Publications, Oakland

Purcell, M.C., Murphy, J. R. (2014). Mindfulness for Teen Anger. New Harbinger Publications, Oakland.