O programu

Mladinski program promocije zdravja To sem jaz smo razvili na Oddelku za socialno medicino in promocijo zdravja Zavoda za zdravstveno varstvo Celje. Od januarja 2014 deluje pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ključna vsebina je usmerjena v razvijanje pozitivne mladostnikove samopodobe in socialnih veščin. Program temelji na dveh pristopih.

1. Spletno komuniciranje z mladimi na naslovu www.tosemjaz.net

Spletna svetovalnica omogoča mladostnikom dostop do anonimnega, hitrega in brezplačnega posvetovanja s strokovnjaki s področja medicine, psihologije in socialnega dela. Na vprašanja mladih odgovarja skupina več kot 60 strokovnjakov – prostovoljcev.

2. Izvajanje preventivnih delavnic v šolskem okolju

Delavnice To sem jaz so namenjene razvoju tistih spretnosti, ki mladostnikom olajšajo odraščanje, jih podpirajo pri soočanju z izzivi življenja in uporabi ustvarjalnih strategij za reševanje problemov. Izvajalci delavnic so pedagoški delavci. Delavnice temeljijo na konceptu 10 korakov do boljše samopodobe, avtorice psihologinje Alenke Tacol. Učinkovita pripomočka sta dva praktična priročnika:

  • priročnik za učitelje za preventivno delo z razredom 10 korakov do boljše samopodobe – namenjen strokovnjakom, ki delajo z mladimi (učiteljem, mladinskim delavcem, socialnim pedagogom, socialnim delavcem, …),
  • priročnik za mladostnike To sem jaz. Verjamem vase.: dostopen v šolskih knjižnicah, namenjen mladini.

Nagrade

  • Prizma 2012 - nacionalna nagrada za komunikacijsko odličnost, v kategoriji celovitih družbenih akcij v javnem neprofitnem sektorju, strokovno nagrado podeljuje Slovensko društvo za odnose z javnostmi (SKOJ, Portorož, november 2012)
  • Izidor 2008 - nagrada za spletno odličnost, po izboru strokovne žirije (Net konferenca, Ljubljana, januar 2008)
  • Netko 2007 - nagrada za najboljšo spletno stran v kategoriji državne in javne uprave ter skupnosti (Ljubljana, december 2007), nagrado podeljujeta Gospodarska zbornica Slovenije in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
  • Nagrada Evropskega Združenja za javno zdravje (EUPHA) za najboljši poster na 15. evropski konferenci javnega zdravja (Helsinki, oktober 2007)
  • Nagrada za najboljši poster na 11. evropskem simpoziju o preprečevanju samomora (Portorož, september 2006)
  • Izidor 2005 – nagrada za odličnost v spletnem komuniciranju

Informacije o programu

Začetek delovanja: 7. april 2001

Izjava o omejitvi odgovornosti

Prenova spletnega mesta To sem jaz, zaključena 7. aprila 2016, je nastala v okviru projekta "Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju"  s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino spletne strani v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Programa Norveškega finančnega mehanizma. Nosilec programa za duševno zdravje mladih To sem jaz je Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Produkcija

  • Innovatif d.o.o. – načrtovanje in izvedba spletnega mesta, celostne vizualne in grafične rešitve ter promocija programa.
  • Med.over.net – tehnične rešitve in vzdrževanje foruma.