Informacije za mlade

Združenje DrogArt

Izvajajo telefonsko, internetno in osebno svetovanje za ljudi s težavami, povezanimi z uporabo drog. Nudijo tudi svetovanje in informiranje za starše, učitelje in ostale, ki se pri svojem delu ali v vsakdanjem življenju srečujejo s težavami, povezanimi z uporabo psihoaktivnih snovi. Z veseljem ti bodo odgovorili na kakršno koli vprašanje, povezano z drogami.

Združenje DrogArt deluje na področju zmanjševanja škodljivih posledic drog od ustanovitve leta 1999. Glavna področja delovanja Združenja so informiranje in svetovanje, info točka, terensko delo na prireditvah elektronske glasbe, publicistična dejavnost in raziskovanje.

Glavni namen je zmanjševanje škodljivih posledic drog in alkohola med mladimi. Vizija Združenja DrogArt je zmanjšati tveganja povezana z uporabo drog in alkohola v Sloveniji. Naše vrednote so sodelovanje, pomoč, razvoj, izobraževanje in usposabljanje.

Kontakti:

T: 01/ 439 72 70 - vsak delavnik od 9. do 17. ure

T: 041 730 800 - vsak dan od 8. do 16. ure

 

 

  • Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana; Naslov DrogArt info točke: Prečna ulica 6, 1000 Ljubljana
  • Telefon: 01/ 439 72 70, 041 730 800
  • E-naslov: info@drogart.org, svetovanje@drogart.org
  • http://www.drogart.org/