Ginekologi za mladostnice

Zdravstveni dom Ljubljana, enota Šentvid

dr. Renata Toff Jovan

  • Ob zdravstvenem domu 1, 1000 Ljubljana
  • Telefon: 01 583 74 21, (01) 5837-400
  • E-naslov: taj.sen@zd-lj.si
  • http://www.zd-lj.si/zdlj/