Ginekologi za mladostnice

Zdravstveni dom Laško

  • Kidričeva 5b, 3270 Laško
  • Telefon: 03 573 12 33, 03 734 36 00
  • E-naslov: tajnistvo@zd-lasko.si
  • http://www.zd-lasko.si/