Ginekologi za mladostnice

Zdravstveni dom Dr. Adolfa Drolca Maribor, lokacija Vošnjakova