Literatura

Učbenik za zaljubljanje

Avtorica: Irena Tiodorović

Ljubljana : Rokus Klett, 2006 ([Beograd] : Publikum)