Literatura

Ti si zvezda tvojega življenja

Ti si zvezda tvojega življenja : [spodbuda h krepitvi samozavesti, pozitivne samopodobe in občutka lastne vrednosti]

Avtorica: Suzanne E. Harrill

Ljubljana : Inštitut za razvijanje osebne kakovosti, 2000 (Ljubljana : Optima)