Literatura

TEK : do moči korak za korakom

Prevod: Lea Gjerkeš

Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2007 ([Ljubljana] : Schwarz)