Literatura

Število obrokov v celodnevnem jedilniku ljubljanskih srednješolcev

  • Avtorica: Mojca Gabrijelčič
  • Inštitut za varovanje zdravja RS, 2001