Literatura

Šport z bistro glavo : utrinki iz športne psihologije za mlade športnike

Avtorici: Tanja Kajtna in Tina Jeromen

Trbovlje : samozal. T. Kajtna ; Ljubljana : samozal. T. Jeromen, 2007