Literatura

Spolnost

Avtorica: Leonore Tiefer

Murska Sobota : Pomurska založba ; Ljubljana : Centralni zavod za napredek gospodinjstva, 1985 (v Ljubljani : "Jože Moškrič")