Psihologi in psihiatri za otroke in mladostnike

Služba za otroško psihiatrijo, KC Ljubljana, OE univerzitetna pediatrična klinika

Prim. Mojca Brecelj-Kobe, dr. med., spec. psihiater, vodja oddelka

  • Bohoričeva ul. 20, 1000 Ljubljana
  • Telefon: (01) 522 92 69 ali 01 522 40 43
  • E-naslov: mojca.brecelj-kobe@mf.uni-lj.si ali sonja.kovac@kclj.si
  • http://www.kclj.si/