Varne hiše

Regionalna varna hiša Celje

  • Društvo regionalna varna hiša Celje, p.p. 347, 3000 Celje
  • Telefon: 03 492 63 57, 051-233-894
  • E-naslov: varna.hisace@siol.net
  • http://varnahisa.si/