Literatura

Proč s kompleksi!

Avtorica: Patrice Éon

Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2008 ([Ljubljana] : Razvedrilo)