Splošne zdravstvene ustanove

Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna