Literatura

Lačni razumevanja

Priročnik, ki naj mladim pomaga razumeti in premagati anoreksijo nervozo

Avtorici: Alison Eivors, Sophie Nesbitt

Založba Obzorja, Maribor, izid 30.6.2007

Vsebina: Priročnik podaja na razumljiv, jasen in pregleden način številna teoretična izhodišča motenj hranjenja, s poudarkom na anoreksiji nervozi, ki temeljijo na trdnih temeljih znanja, kliničnih izkušenj in razsikav. Starša in mladostnika z motnjo hranjenja vodi preko cele vrste napotkov in nalog do končnega cilja, ki je sprejemanje samega sebe.