Literatura

Dva svetova, dve resnici : knjiga o bulimiji, nevrozi in kompulzivnem prenajedanju

Avtorica: Ksenija Jovanović

Ljubljana : samozal., 2013 (Žirovnica : Medium)