Varne hiše

Društvo varnega zavetja Pomurje - Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja

  • p.p. 18, 9240 Ljutomer
  • Telefon: 02 584 83 90 ali 031-442-200
  • E-naslov: vh.ljutomer(at)siol.net
  • www.dvz.si