Literatura

Drugačna knjiga za dekleta

  • Avtorici: Patricia Berger in Birgit Rieger
  • Založba KRES, Ljubljana, 1998