Svetovalni centri

Dnevni center za otroke in mladostnike: Mladinsko središče Vič

Pomoč otrokom in mladostnikom pri učenju, svetovanje pri težavah z vrstniki ali starši, varno in ustvarjalno preživljanje prostega časa, svetovanje družinam mladostnikov

  • Trg Mladinskih Delovnih Brigad 14, Ljubljana
  • Telefon: 01 252 77 69
  • E-naslov: info@msvic.si
  • http://www.msvic.si/