Psihologi in psihiatri za otroke in mladostnike

Dispanzer za pedopsihiatrijo, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, Maribor

Marija Gajšek, dr. Med., specialistka psihiatrije, vodja dispanzerja