Literatura

DACH referenčne vrednosti za vnos hranil, 1. izdaja

Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, Ljubljana 2004