Centri za socialno delo

Center za socialno delo Celje

  • Opekarniška cesta 15b, 3000 Celje
  • Telefon: 03 425 63 00
  • E-naslov: gpcsd.celje@gov.si
  • http://csd-celje.si/