Stran 1 od 2

Fant s katerim imam otroka

Objavljeno: 01 Avg 2021 21:02
Napisal Pisanibaloni
Kako najti fanta, če imaš z bivšim fantom otroka?
Sem še mladoletna vendar sem obdržala otroka. Ugotovila sem tudi, da v zvezi z fantom s katerim imam otroka nisem več srečna. Poleg tega pa je še odšel za 2 leti v tujino. Tako, da je zveza na daljavo. Poleg tega niti ne plačuje niti ni priznal očetovstva tako, niti ne skrbi zanj. Poleg tega pa je začel še lagati teh laži pa je ogromno. Kako ga zapustiti na lep način brez prepiranja in kreganja.

Re: Fant s katerim imam otroka

Objavljeno: 02 Avg 2021 09:11
Napisal Wob
Predlagam da od fanta najprej zahtevaš priznanje očetovstva in plačevanje preživnine, ker ima do tega po zakonu dolžnost in pravico. Če tega ne bo hotel narediti se obrni na cds kjer bodo po pravnem postopku to zahtevali od fanta.

Re: Fant s katerim imam otroka

Objavljeno: 02 Avg 2021 14:10
Napisal Polona Kuzman
Odgovor svetovalke
_________________

Pozdravljena,

če si ne želiš ponoviti napak, ti predlagam, da greš lepo po vrsti.

Pojdi na center za socialno delo in v okviru socialnovarstvene storitve Prva socialna pomoč pojasni, da bi želela urediti očetovstvo in starševska razmerja. Četudi je oče otroka v tujini ga bodo pozvali, da se odzove in izjasni. Ima to pravico.

Temu bodo sledile druge storitve, s katerimi te bodo seznanile strokovne delavke centra. Ena od njih bo Predhodno družinsko posredovanje, v okviru katere se bosta srečala na centru. Takrat mu predlagaj, da ostaneta v skupnem in odgovornem starševstvu sodelujoča, da se pa v partnerstvu odločaš za konec.

Ne dvomim, da se nov partner ne bi pojavil zatem, ko boš uredila ta razmerja.

Vso srečo.

Re: Fant s katerim imam otroka

Objavljeno: 02 Avg 2021 15:49
Napisal Wob
Kaj pa če se oče otroka ne odzove na povabilo csdja? Če se ne motim, pravno lahko zahtevaš od očeta samo priznanje očetovstva in plačevanje preživnine, ne moreš pa pravno zahtevati da oče skrbi za otroka, če tega ne želi? oz da nima dolžnosti sodelovati v enotnem starševstvu (če se razideta običajno tudi kot starša nista enotna)?

Re: Fant s katerim imam otroka

Objavljeno: 03 Avg 2021 14:37
Napisal Uredništvo
Odgovor svetovalca
________________

Drago dekle!

Če se tvoj bivši fant ne bo odzval na vabila centra za socialno delo, ti preostane pot na sodišče, kjer lahko zahtevaš, da sodišče ugotovi očetovstvo in odloči o plačevanju preživnine. Sodišče lahko tudi določi stike med očetom in otrokom, ne more pa prisiliti očeta, da bo to svojo obveznost tudi uresničeval in izvajal.

Z nobenim pravnim sredstvom pa se seveda ne da prisiliti otrokovega očeta, da bo imel otroka rad, da se bo zavedal in prepoznal svojo odgovornost do sodelovanja pri vzgoji in skrbi za otroka in do vajinega skupnega izvajanja starševstva.

Brane But, univ. dipl. psiholog

Re: Fant s katerim imam otroka

Objavljeno: 03 Avg 2021 19:25
Napisal Wob
Brala sem da lahko en starš otroka brez dovoljenja drugega vzame na počitnice npr.?
Kako se določa skrbništvo in kaj je to dejansko? Kje bo otrok živel ali še kaj? Se ga dejansko da materi običajno? Vsaj v večini ločenih družin je tako, da en starš „skrbi“ za otroka npr. hodi na govorilne ure, itd. Z drugim se ima pa stike.

Re: Fant s katerim imam otroka

Objavljeno: 09 Avg 2021 09:07
Napisal Uredništvo
Odgovor svetovalca
________________

Drago dekle!

V primeru razveze zakonske zveze, kjer imata zakonca skupne mladoletne otroke, sodišče odloči o tem komu bo do mladoletni otroci zaupani v varstvo, vzgojo in oskrbo. Sodišče lahko odloči, da bo otroke zaupalo enemu izmed staršev, lahko pa odloči tudi, da bosta oba starša tudi v nadalje vzajemno skrbela za skupne mladoletne otroke. V vsakem primeru pa starša nista več v vlogi zakonskih partnerjev, ostaneta pa v vlogi staršev.

Res je, da v večini primerov razvez zakonskih zvez sodišča zaupajo mladoletne otroke materam, narašča pa število primerov, ko so otroci zaupani očetom. Kar nekaj pa je primerov, ko sodišče zaupa otroke obema staršema, torej odloči o skupnem starševstvu. V vsakem primeru sodišče odloča na osnovi upoštevanja največje koristi otrok.

V primeru, ko sodišče zaupa otroke enemu od staršev, drugi starš, pri katerem otroci ne živijo, ohrani pravico do stikov z otroki in do soodločanja o pomembnejših zadevah glede otrok. Pri skupnem starševstvu pa otrok živi izmenjaje določen čas pri očetu in pri materi.

V primerih, ko so stiki dogovorjeni ali določeni na sodišču, je treba dogovorjene ali določene stike dosledno upoštevati. Tako ni dovoljeno, da bi starš, ki ima stike z otrokom, samovoljno vzel otroka na počitnice, če ni o tem vnaprej dogovorjeno ali določeno. V takšnem primeru bi šlo za kršitev dogovora oziroma sodbe o stikih.

Brane But, univ. dipl. psiholog

Re: Fant s katerim imam otroka

Objavljeno: 09 Avg 2021 21:28
Napisal Wob
Ko sem bila na UE je bil tudi nek oče, ki je želel nekaj urediti za svojo hčerko, pa so mu rekli, da ne more, kjub temu, da je to njegova hčerka, ker njegova hčerka pri njemu nima prijavljenega ne stalnega, ne začasnega prebivališča ...? Zakaj je to tako? Se pogosto tako dela da se ima pri enemu stalno prebivališče, pri drugem pa začasno? Kaj to pomeni za skrbništvo? Da ga ima kao mati, ker stalno živi pri materi vendar ima pravico do njega tudi oče ker ima začasno prebivališče ali je to že skupno skrbništvo?

Re: Fant s katerim imam otroka

Objavljeno: 11 Avg 2021 11:47
Napisal Uredništvo
Odgovor svetovalca
________________

Drago dekle!

Primera, o katerem sprašuješ, seveda ne morem natančneje komentirati, saj ne poznam podrobnejših podatkov. Lahko ti pa nekaj napišem o stalnem in o začasnem prebivališču.

Stalno prebivališče je naslov v Republiki Sloveniji, na katerem posameznik stalno prebiva in je ta naslov središče njegovih življenjskih interesov, kar se presoja na podlagi njegovih družinskih, partnerskih, delovnih, ekonomskih, socialnih in drugih vezi, ki kažejo, da med posameznikom in naslovom, kjer živi, obstajajo tesne in trajne povezave. S prijavo novega stalnega prebivališča staro preneha. Posameznik ima lahko le eno stalno prebivališče.

Začasno prebivališče je naslov v Republiki Sloveniji, na katerem posameznik začasno prebiva zaradi dela, šolanja … Posameznik ima lahko samo eno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji. Državljan, ki začasno prebiva zunaj naslova stalnega prebivališča vendar ne pri stanodajalcu ali gostitelju in bo na tem naslovu prebival več kot 90 dni, mora prijaviti začasno prebivališče. Začasno prebivališče je treba prijaviti v osmih dneh od dneva začasne naselitve. Začasno prebivališče se prijavi za čas do dveh let. Posameznik ima lahko le eno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.

V primeru razveze zakonske zveze ima otrok stalno prebivališče pri tistem od staršev, kateremu je zaupan v varstvo, vzgojo in oskrbo. V primeru skupnega starševstva ima otrok stalno prebivališče le pri enem od staršev, saj ne more imeti dveh stalnih prebivališč. Starša se sporazumeta, pri katerem od njiju bo otrok imel stalno prebivališče.

Brane But, univ. dipl. psiholog

Re: Fant s katerim imam otroka

Objavljeno: 12 Avg 2021 01:15
Napisal Wob
Izraz samohranilka naj se ne bi uporabljal več, ampak naj bi se uporabljal izraz enostarševska družina; ampak samo v tistih primerih, kjer je en od staršev neznan ali je umrl ali eden izmed staršev dejansko ne plačuje preživnine oz. preživnina ni urejena, v vseh ostalih primerih je dvostarševska družina, ne? V praksi se izraz samohranilka uporablja tudi v primerih, ko so starši ločeni in otrok živi z mamo, zakaj je to tako?