Mlado-polnoletnost

Vprašanja na tosemjaz.net.
Mkm

Mlado-polnoletnost

ObjavaNapisal Mkm » 13 Maj 2020 21:36

Zdravo. Zanima me razlika med zvezami in spolnostjo pri mladoletnikih in polnoletnikih, kako je urejeno po zakonu. Za mladoletne osebe so po zakonu otroci in za njih odgovarjajo starši, torej so glede zvez in spolnosti bolj „zaščiteni“ po zakonu kot polnoletniki? Če se mladoletnici starši prepovedujejo dobivati s fantom, po zakonu to pravico imajo, ne? Kaj pa v zvezah mladoletnikov in polnoletnikov? Je razlika po zakonu zveza in spolnost med 17-letnico in 18 letnikom? Kaj pa pri večjih starostnih razlikah 17 letnica 27 letnik npr?
Uredništvo
Pošlji ZS
Pošlji e-pošto

Re: Mlado-polnoletnost

Uredništvo » 22 Maj 2020 13:56

Odgovor svetovalca
__________________

Drago dekle!

Zanima te razlika med zvezami in spolnostjo pri mladoletnikih in polnoletnikih, in sicer, kako to ureja zakon. Odgovor te bo morda malce presenetil. Glede spolnosti in zvez med fanti (moškimi) in dekleti zakon ne postavlja nobene meje pri polnoletnosti, ampak je meja pri dopolnjenih petnajstih letih starosti.

Spolni odnosi z deklicami do 15. leta starosti niso dovoljeni in sicer tako za mladoletne kot za polnoletne fante/moške. Naša zakonodaja opredeljuje takšno početje kot spolno zlorabo otroka do 15. leta starosti, ki je kaznivo dejanje. O tem (spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let) govori Kazenski zakonik Republike Slovenije. Bistvo opredelitve tega kaznivega dejanja je v tem, da gre za spolno zlorabo takrat, ko obstaja očitno nesorazmerje med zrelostjo storilca in žrtve. Storilec je bolj zrel od žrtve in bi se moral zavedati skrajne neustreznosti oz. negativnih posledic svojega ravnanja, pri čemer izkorišča nezrelost otroka. Še posebej naj poudarim, da pri tem sploh ni pomembno, ali se otrok s tem početjem strinja ali ne, ali si ga celo sam želi. Odgovoren je storilec, ki se mora zavedati nesprejemljivosti svojega ravnanja.

Poudariti je potrebno še naslednje dejstvo. Da je neko dejanje opredeljeno kot spolni napad oziroma spolna zloraba otroka, ni nujno, da pri takšnem dejanju pride do spolnega odnosa ali do kakšnega drugega spolnega dejanja, ampak je spolni napad oz. spolna zloraba že tudi, če storilec kako drugače prizadene spolno nedotakljivost otroka (npr. nagovarjanje k spolnosti, opolzko namigovanje, govorjenje in nadlegovanje, otipavanje idr.).

Po zakonu torej ni meja za spolnost pri osemnajstih letih, ampak pri dopolnjenih petnajstih letih starosti.

Brane But, univ. dipl. psiholog
Mkm

Re: Mlado-polnoletnost

ObjavaNapisal Mkm » 27 Maj 2020 20:44

Vem, da je v Sloveniji kaznivo dejanje, če ima učitelj spolni odnos z mladoletno osebo tudi če je starejša od 15. Let (starejši mladoetniki) npr., če imam prav? Ne vem, pa ali je prekršek če je oseba polnoletna in ima spolni odnos z učiteljem?

Meja 18. let je meja do katere starši odgovarjajo za otroka in za mladoletne osebe so starši dolžni vedeti kje so, če ne so v prekršku? En psiholog je rekel da mu je ena mama rekla da je njena hčerka 16 let zbežala ponoči k fantu in ona ne ve kje je in dase ji je rekel da do polnoletnosti starši to morajo vedeti če ne so v prekršku.
Do 18. Leta bi starši lahko prepovedovali dobivanje s fantom če je ta precej starejši npr 10 let, po 18. letu tega ne morejo več? Za skupinski seks s polnoletnimi osebami je tudi meja 15?
Uredništvo
Pošlji ZS
Pošlji e-pošto

Re: Mlado-polnoletnost

Uredništvo » 29 Maj 2020 13:32

Odgovor svetovalca
__________________

Drago dekle!

Kazenski zakonik Republike Slovenije med kaznivimi dejanji zoper spolno nedotakljivost posebej opredeljuje kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja. Drugi odstavek 174. člena Kazenskega zakonika pravi:
(2) Učitelj, vzgojitelj, skrbnik, posvojitelj, roditelj ali druga oseba, ki z zlorabo svojega položaja spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo, staro nad petnajst let, ki mu je zaupana v učenje, vzgojo, varstvo in oskrbo, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

Naj še poudarim, da za opredelitev kaznivega dejanja kršitve spolne nedotakljivosti ni torej nujno, da pri takšnem dejanju pride do spolnega občevanja, ampak tudi do kakšnega drugega spolnega dejanja (npr. opolzko govorjenje, nadlegovanje in nagovarjanje k spolnosti, otipavanje, petting ipd.).

Kot vidiš, dosežena polnoletnost pri tem kaznivem dejanju sploh ni omenjena, ampak gre za vse takšne primere nad 15 let starosti žrtve.

Zanima te še skrb staršev do svojih otrok glede na doseženo polnoletnost in prepovedovanje stikov s (precej) starejšimi partnerji. Seveda so starši odgovorni za svoje otroke, vendar pa ta odgovornost s polnoletnostjo otrok, ko torej otroci s polnoletnostjo pridobijo popolno poslovno sposobnost, v celoti ne preneha. Starši imajo npr. preživninsko obveznost do svojih otrok tudi po njihovi polnoletnosti, če imajo otroci status rednega dijaka ali študenta in to do dopolnjenega 26. leta starosti. Otroci pa s 15. letom starosti že pridobijo delno poslovno sposobnost. Lahko se npr. zaposlijo in sami razpolagajo s svojim zaslužkom.

Pa še na kratko odgovor na tvoja dodatna vprašanja. Mladoletni otroci samovoljno ne morejo oditi od doma, pomembna je tukaj volja staršev.
Vsakršna oblika spolnosti z otrokom do dopolnjenega 15. leta starosti je kaznivo dejanje!

Brane But, univ. dipl. psiholog
Mkm

Re: Mlado-polnoletnost

ObjavaNapisal Mkm » 29 Maj 2020 16:32

Za polnoletnost vem, da pri polnoletnosti se lahko npr. slikaš gola če to želiš, do polnoletnosti še šteje to kot kaznivo dejanje pod otroško pornografijo, ne?
Za nekatere učiteljice v zda vem da so želele počakati do polnoletnosti preden so z učencem imele spolni odnos oz. starejši partner je to hotel.
Kolikšna pa mora biti starostna razlika med osebo pod 15 in osebo nad da se šteje kot nesorazmerje? Tudo pod 15 let se začne petting in podobne, zato me zanima koliko starejši partner mora biti?
Uredništvo
Pošlji ZS
Pošlji e-pošto

Re: Mlado-polnoletnost

Uredništvo » 05 Jun 2020 13:27

Odgovor svetovalca
__________________

Drago dekle!

Tokrat najprej sprašuješ o otroški pornografiji kot kaznivem dejanju. Poglejva si, kaj o tem pravi Kazenski zakonik Republike Slovenije. Primer dejanja, ki ga navajaš, fotografiranje golega dekleta pred njeno polnoletnostjo, je opredeljeno v 2. odstavku 176. člena Kazenskega zakonika, in sicer:
(2) Kdor s silo, grožnjo, preslepitvijo, prekoračitvijo ali zlorabo pooblastil, novačenjem, nagovarjanjem ali zaradi izkoriščanja navede, pridobi ali spodbudi mladoletno osebo za izdelavo slik, avdiovizualnih ali drugih predmetov pornografske ali drugačne seksualne vsebine, za sodelovanje v pornografski ali drugačni seksualni predstavi ali kdor taki predstavi vedoma prisostvuje, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do osmih let.

Nadalje sprašuješ, kolikšna mora biti starostna razlika med osebo do 15 let in osebo nad 15 let, da se šteje kot nesorazmerje. Pri tem omenjaš, da se tudi pod 15 let že začne petting in podobno, zato te zanima, koliko starejši partner mora biti, da se šteje kot nesorazmerje.

173. člen Kazenskega zakonika v 5. odstavku opredeljuje, da dejanje iz prvega odstavka tega člena (kdor spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo drugega ali istega spola, ki še ni stara petnajst let) ni protipravno, če je bilo storjeno z osebo primerljive starosti in če ustreza stopnji njene duševne in telesne zrelosti.

Primerljiva starost v tem členu pomeni, da je storilec približno enako star kot otrok, s katerim je bilo dejanje storjeno, npr. 16-letni fant s 15-letno deklico, ne pa starejši od 18 let. Glede duševne in telesne zrelosti storilca v primerjavi z otrokom, s katerim je bilo dejanje storjeno, pa si poglejmo na primeru, ko 25-letni moški, ki je duševno manj razvit, na stopnji otroka, stori takšno dejanje z otrokom, starim npr. 8 let, s katerim sta oba približno enako duševno razvita. Vsak primer je treba posebej preučiti, ne pa gledati samo na razliko v letih starosti.

Ponovno naj poudarim, da pri kaznivem dejanju spolne zlorabe otroka do 15 let starosti sploh ni pomembno, ali se otrok s tem početjem strinja ali ne, ali si ga celo sam želi. Odgovoren je storilec, ki se mora zavedati nesprejemljivosti svojega ravnanja.

Ponovno naj poudarim še naslednje dejstvo. Da je neko dejanje opredeljeno kot spolni napad oziroma spolna zloraba otroka, ni nujno, da pri takšnem dejanju pride do spolnega odnosa ali do kakšnega drugega spolnega dejanja, ampak je spolni napad oz. spolna zloraba že tudi, če storilec kako drugače prizadene spolno nedotakljivost otroka (npr. nagovarjanje k spolnosti, opolzko namigovanje, govorjenje in nadlegovanje, otipavanje idr.).

Brane But, univ. dipl. psiholog
Mkm

Re: Mlado-polnoletnost

ObjavaNapisal Mkm » 01 Avg 2020 16:41

Torej je razmerje študentka-profesor kaznivo dejanje ali prepovedano razmerje s strani šolstva? Na delovnem mestu bi enako veljalo za razmerje nadrejenega in podrejenega oz. med sodelavci na splošno?
V primeru če učenec učitelja s pritiskom, grožnjami prisili v spolno dejanje kdo je tukaj odgovoren, učitelj ali učenec?
Ista pravila veljajo pri izobraževanju odraslih, neformalnem izobraževanju, inštrukcijah, vrstniških inštrukcijah, tutorstvu itd?
Uredništvo
Pošlji ZS
Pošlji e-pošto

Re: Mlado-polnoletnost

Uredništvo » 07 Avg 2020 12:28

Odgovor svetovalca
___________________

Drago dekle!

Tvoje tokratno celotno vprašanje se nanaša na področje, ki ga Kazenski zakonik Republike Slovenije ureja v poglavju o kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost, kjer posebej opredeljuje kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja. Ko sem ti odgovarjal na vprašanje, ali so dovoljeni spolni odnosi z učiteljem po polnoletnosti, sem ti že citiral drugi odstavek 174. člena Kazenskega zakonika. Oglejva pa si sedaj celotni 174. člen, kako opredeljuje kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja:

(1) Kdor zlorabi svoj položaj in tako pripravi osebo drugega ali istega spola, ki mu je podrejena ali od njega odvisna, k spolnemu občevanju, ali da stori oziroma trpi kakšno drugo spolno dejanje, se kaznuje z zaporom do petih let.
(2) Učitelj, vzgojitelj, skrbnik, posvojitelj, roditelj ali druga oseba, ki z zlorabo svojega položaja spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo, staro nad petnajst let, ki mu je zaupana v učenje, vzgojo, varstvo in oskrbo, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

Za kaznivo dejanje kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja gre torej takrat, ko nekdo zlorabi svoj položaj in tako pripravi osebo drugega ali istega spola, ki mu je podrejena ali od njega odvisna, k spolnemu občevanju, ali da stori oziroma trpi kakšno drugo spolno dejanje. Če npr. med nadrejenim in podrejeno pride do spolnih odnosov zaradi medsebojne privlačnosti in sporazumno, seveda ne gre za kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja. Za to bi šlo v primeru, če bi nadrejeni z zlorabo svojega položaja pripravil podrejeno v spolne odnose.

V drugem odstavku pa gre za posebni položaj učitelja, vzgojitelja, skrbnika, posvojitelja, roditelja in druge osebe, ki bi z zlorabo svojega položaja spolno zlorabil osebo, staro nad petnajst let, ki mu je zaupana v učenje, vzgojo, varstvo in oskrbo. Dosežena polnoletnost pri tem kaznivem dejanju sploh ni omenjena, ampak gre za vse takšne primere nad 15 let starosti žrtve.

V drugem odstavku gre za težje kaznivo dejanje kot v prvem odstavku, zagrožena je višja zaporna kazen.

Brane But, univ. dipl. psiholog
Mkm

Re: Mlado-polnoletnost

ObjavaNapisal Mkm » 07 Avg 2020 14:20

Kaj pa če učenec prisili učitelja v spolno dejanje, keoda je tukaj odgovoren?
To sporazmno med podrejenim in nadrejenim je velikokrat pravzaprav zloraba moči, čeprav je bilo kao sporazumn
Uredništvo
Pošlji ZS
Pošlji e-pošto

Re: Mlado-polnoletnost

Uredništvo » 14 Avg 2020 14:31

Odgovor svetovalca
__________________

Drago dekle!

Že petič odgovarjam na tvoja vprašanja, ki pa se že ponavljajo. Če bi natančno brala moje odgovore, bi tudi na svoja tokratna vprašanja pojasnila že našla.

Pojasnjeval sem ti že, da je v odnosu učitelj učenka v vsakem primeru odgovoren učitelj, ki bi se moral zavedati nesprejemljivosti takšnega ravnanja, v nobenem primeru pa ni odgovorna učenka, četudi bi si npr. takšnega odnosa želela.

V primerih odnosa med nadrejenim in podrejenim pa se seveda vsak primer, če pride v obravnavo, natančno obravnava in presodi, ali gre za sporazumni odnos ali pa za zlorabo položaja.

Menim, da lahko s tem najino obravnavo tvojih tozadevnih vprašanj zaključiva, razen seveda, če imaš kakšno osebno stisko pri kateri reševanju bi želela pomoč.

Brane But, univ. dipl. psiholog