#to sem jaz - Registracija

Informacije in pravila

Over.Net je spletno mesto, ki ponuja vsebine z visoko dodano vrednostjo za uporabnike. Spletno mesto www.over.net sestavlja pet tematskih portalov, ki se preko forumov združujejo v največjo slovensko interaktivno virtualno velemesto in spletno skupnost.

Sistem Med.Over.Net je mreža strokovnih zdravstvenih, socialnih, pravnih in pedagoških organizacij, ki za delovanje uporablja najsodobnejše oblike komunikacije. Ustanovljen je bil leta 2000 in postavlja temelje e-svetovalnega dela, e-zdravja, e-vključenosti in e-sociale.

Prednosti Med.Over.Net:

 • je prva in največja zdravstvena, socialna in pedagoška internetna stran v Sloveniji
 • vsebuje splošne in specialne informacije o posameznih boleznih, bolezenskih stanjih, napotkih za prvo pomoč, nudi moralno podporo, omogoča možnost komunikacije z zdravniki in strokovnjaki
 • zagotavlja odgovore in nasvete zdravnikov specialistov, objavlja vsebino, ki ljudi vzpodbuja, motivira in ozavešča o pomenu zdravega načina življenja, gibanja, pravilne prehrane in jim ponuja konkretne nasvete o teh vprašanjih,
 • objavlja novosti in zanimivosti na področju zdravstva,
 • omogoča prosto, brezplačno, kakovostno in anonimno komunikacijo med uporabniki (forumi),
 • strokovni javnosti omogoča izmenjavo izkušenj in mnenj,
 • objavlja knjige, zgibanke, strokovno literaturo s področja zdravja, sociale in pedagogike …
 • omogoča brezplačen dostop in
 • branje brez registracije.
 

Pravilnik in splošni pogoji

Podatki, ki se pridobijo ob dostopu in raznih prijavah v omrežju over.net so namenjeni:

 • administraciji in vodenju baze registriranih uporabnikov,
 • komuniciranju in obveščanju uporabnika v primeru tehničnih ali vsebinskih vprašanj,
 • predstavitvi novosti (vendar ne pogosteje kot povprečno 2 krat na mesec, pri čemer obstaja možnost, da uporabnik storitev izklopi),
 • neosebni statistični obdelavi in analizi podatkov o obiskih (število uporabnikov, najbolj obiskane vsebine, trendi rasti, časovna obdobja…).

Podatki o uporabi omrežja so varovani skladno z zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Pravila obnašanja uporabnikov

Na forumih ima vsak pravico, da izrazi svoje mnenje, pri čemer ni dovoljeno zasmehovati in žaliti drugih uporabnikov foruma, ščuvati k verski, rasni, seksualni, nacionalni, politični ali kakšni drugi nestrpnosti. Nasprotujoča mnenja se izraža z argumentirano repliko in ne uporablja neprimernih izrazov.

Uredništvo vas vabi, da aktivno sodelujete pri dvigovanju kakovosti medmrežne komunikacije.

Uporaba omrežja

Uporabnik se ob registraciji zaveže, da se strinja z določbami navedenimi na tej strani in v Splošnih pogojih, neregistriran uporabnik se za spoštovanje navedenih pogojev strinja od oddaji sporočila na forumu. Uporabnik sam odgovarja za vsebino, ki jo napiše. Za napisano vsebino prevzema polno odškodninsko odgovornost, ter se zaveda možnosti pasivne legitimacije v primeru spora ali zahtev pristojnih organov.
Uporabnik je dolžan zaščititi uporabniško ime z ustrezno varnim geslom (priporočeno je vsaj šestmestno geslo s kombinacijo malih in velikih črk in številk) in ga varovati pred drugimi osebami.
Upravljavec lahko po lastni presoji zavrne dodelitev uporabniškega imena posamezniku, ki nakazuje na drugo osebo, zlorablja pravo blagovnih znamk, je obsceno, nesprejemljivo, krši druga pravila, zlonamerno posnema uveljavljene vzdevke drugih podob uporabnikov.

Uredništvo priporoča da vzdevek (avtor), ki ga redno uporabljate, registrirate in s tem preprečite, da ne bi prihajalo do zamenjav in drugih neprijetnosti. Uredništvo vas prosi, da pred odpiranjem nove teme uporabite iskalnik in da se pri pisanju komentarjev na objavljena sporočila držite teme.

Sodelovanje pri komunikaciji v forumu z uradnim imenom podjetja ali imenom blagovne znamke, oglaševanje sloganov, objava povezav na druge spletne strani, vse prikrite oblike oglaševanja (gverila marketing), prodaja in komercialne raziskave v forumu so dovoljene samo pravnim osebam, ki imajo z nami podpisano pogodbo o sodelovanju.

Spletne strani so praviloma dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu, upravljavec pa si pridržuje pravico do omejitve dostopa zaradi tehničnih ali drugih razlogov.

Ukrepi moderatorja/administratorja

Moderator/administrator skrbi za nemoteno komunikacijo in pomaga uporabnikom pri uporabi sistema.
V primeru, da tema zaide iz naslovnega sporočila, se v njej pojavijo sporočila z neprimerno vsebino ali žaljivimi pripombami, jo moderator/administrator lahko spremeni, zaklene in/ali skrije za branje.
Moderator presoja o primernosti objavljenih vsebin. Pri tem se lahko posvetuje z uredništvom.
Uporabnika, ki neprimerno ravna, ni dolžan predhodno opominjati.
Po lastni presoji si uredništvo pridržuje pravico, da ob sumu zlorab sistema ali kršitvah pravil obnašanja, posameznemu uporabniku omeji ali prekine dostop do strani.

Pritožbe in reklamacije uporabnikov

Vse pripombe na delovanje sistema, delo moderatorja, glede izbrisa tem in druga opažanja, uporabniki sporočijo na telefonsko številko 01/520-50-50 med delavnikom med 8. in 15. uro.

Posebno opozorilo

Podatki, ki so objavljeni na spletnih straneh, so namenjeni splošnemu informiranju in ne morejo nadomestiti osebnega obiska pri zdravniku ali drugem ustreznem strokovnjaku. Če menite, da potrebujete strokovno pomoč, se obrnite na osebnega zdravnika ali ustrezno ustanovo.
Prosimo, upoštevajte, da se objavljena vsebina in informacije lahko dnevno spreminjajo in postanejo zastarele. Za objavljene vsebine ne prevzemamo odgovornosti.
Sporočila na forumih so mnenje posameznika in ne nujno stališče uredništva in upravljavcev spletnih strani. Uredništvo ni v nobenem primeru odgovorno za vsebino sporočil in datotek, ki jih objavljajo uporabniki na forumu.

Avtorske pravice

Omrežje Over.Net je v lasti podjetja Overnet d.o.o. Vse pravice so pridržane. Vsebine na spletnih straneh lahko vsebujejo gradivo, katerega avtorske pravice so lahko tudi last tretjih oseb, zato je vsakršno posredovanje informacij dovoljeno samo s pisno odobritvijo uredništva. Za kakršno koli uporabo vsebine s teh strani, se lahko obrnete na naš naslov ali nas pokličete.

Reproduciranje vsebine s strani je dovoljeno izključno s pisnim dovoljenjem uredništva.
Uredništvo portala Over.Net si pridržuje pravico do uporabe in objave vsebin za lastne potrebe, pri čemer ostaneta vir in identiteta pisca skriti.
Uredništvo si pridržuje pravico do uporabe in objave vsebin za lastne potrebe. Pri tem uredništvo Over.Net-a ne razkriva izvora in identitete pisca.

Viri slikovnega materiala:

http://www.pexels.com/
http://sxc.hu
http://www.dreamstime.com
http://foto.zru.si
http://www.flickr.com/photos/gresakg
http://www.flickr.com/photos/lampelina/

Za več informacij pokličite ali pišite:

Tel.: +386 1 520 50 50
E-pošta: med@over.net

Uredništvo Med.Over.Net