Skoči do osrednje vsebine

Prijava na brezplačni e-Mesečnik in obdelava osebnih podatkov

V nadaljevanju je zapisanih več informacij o tem, kako NIJZ zbira, hrani in obdeluje vaše osebne podatke, ki ste jih oddali ob prijavi na brezplačni e-Mesečnik z novicami za mlade.

Osnovni podatki o upravljavcu podatkov

NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (NIJZ)
Trubarjeva 2, 1000 LJUBLJANA
Telefon: + 386 1 2441 400
Naslov za e-pošto: info@nijz.si

Osebni podatki o naročnikih e-Mesečnika in namen njihove obdelave

V kolikor želite prejemati e-Mesečnik, morate izpolniti obrazec na spletnem naslovu https://www.tosemjaz.net/e-novice/. Z izpolnitvijo tega obrazca in potrditvijo posredujete NIJZ podatek o vašem e-poštnem naslovu in soglasje, da ga lahko uporabimo za namen obveščanja in pošiljanja mesečnih novic.

NIJZ spoštuje vašo zasebnost in je zavezan, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, na NIJZ uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo.

Prijava na e-Mesečnik in soglasje za obdelavo osebnih podatkov

Pomembno:
Mladostniki, ki so stari 16 let in več, se lahko na e-Mesečnik prijavijo samostojno. Mlajši od 16 let pa lahko prijavo na e-Mesečnik uredijo le s strinjanjem enega od staršev ali skrbnikov.

Z vnosom e-poštnega naslova in klikom na »Prijavi se« ste podali soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) izključno za namen prijave na e-Mesečnik.

Mladoletnik, mlajši od 16 let, je z vnosom podatkov jamčil, da je pridobil strinjanje za naročilo e-Mesečnika enega od staršev ali skrbnikov.

Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete s klikom na povezavo »Odjava«, ki se nahaja v nogi vsakega e-Mesečnika. V primeru umika soglasja ne bomo več uporabljali vaših osebnih podatkov za namen prijave na e-Mesečnik. Soglasje lahko da eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik za mladoletnega otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo soglasja ne more podati sam.

Vaše pravice

V skladu z določili Uredbe EU 2016/679 (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora.

Vaše pravice lahko uveljavljate tako, da pošljete pisno zahtevo na naslov tosemjaz@nijz.si.

V kolikor potrebujete več informacij, povezanih z obdelavo osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki vam je na voljo na e-naslovu: vop@nijz.si.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov, se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (gp.ip@ip-rs.si).

Čas hrambe osebnih podatkov

NIJZ hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je to potrebno za namen pošiljanja e-Mesečnika, na katerega ste se prijavili. V primeru, da ga ne želite več prejemati in se od njega odjavite, ali v primeru, da umaknete svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov za ta namen, bomo vaše podatke brisali.

Datum zadnje spremembe: 23. maj 2022