Potreba po ljubezni - ena temeljnih človekovih potreb

Človek v svojem življenju veliko sanjari: kot otrok, v mladostni dobi, v zrelih letih in na starost. V skritih mislih v domišljiji potuje po zaželenih poteh in preigrava različne možnosti. Sanjarjenje je oblikovanje želja, postavljanje ciljev, zamišljanje dogodkov tako, kot bi si želeli, da se odvijajo. S tem si človek oblikuje predstavo o zaželenem. Tako ve, kaj bi rad. Sanjari tudi o preteklih dogodkih, ki so mu prinesli ugodje. Tako ve, kaj mu je nekoč že ustrezalo in na osnovi tega razpreda svojo domišljijo. Domišljija pa je dobro okolje za ustvarjalnost in nove poti.

Veliko stvari je, o katerih sanjarimo. Ljubiti in biti ljubljen je ena od temeljnih potreb človeka. Človek si želi ljubezni in o njej sanjari. V različnih življenjskih obdobjih različno močno, a najmočneje prav v mladostni dobi, tako dekleta kot fantje. Na osnovi izkušenj iz otroštva (v družini, med prijatelji in vrstniki), iz prebranega in videnega pri drugih ljudeh, na televiziji in v filmih, si sestavimo svojo podobo o ljubezni, ljubljeni osebi, spolnosti, partnerstvu... Vedno nove izkušnje to sliko spreminjajo in dopolnjujejo. Gre za nenehno dogajanje in spreminjanje od rojstva do smrti.

Izkušnja je tisto, kar se nam v resnici zgodi, kar doživimo na lastni koži.
Izkušnje so lahko prijetne in zelo lepe. Mladostnik jih hitro vključi v svoje sanjarjenje in na njih gradi podobo o ljubezni. Skoraj vsak fant ali dekle doživi tudi neprijetne, slabe izkušnje, ki jih doživlja kot žalost in bolečino. Tudi te izkušnje so za mladostnika pomembne, saj se iz njih lahko veliko nauči in si oblikuje bolj življenjski pogled na medosebne odnose. Nekateri mladi pa doživijo zelo hude, grobe in nasilne izkušnje, ki jih močno bremenijo in lahko pustijo dolgotrajne poškodbe v njihovi duševnosti. Ti mladostniki potrebujejo veliko potrpljenja okolice in ljubezni, da se ponovno postavijo na noge, ujamejo ravnotežje in zaživijo svoje življenje.

Kaj je ljubezen?
Kdo ve? Je to isto kot zaljubljenost? Kdaj veš, da ljubiš in kaj takrat počneš? Kako veš, da on oziroma ona tudi ljubi tebe? Kako ohranjati ljubezen? To so vsem ljudem skupna vprašanja, a odgovore išče vsakdo zase. Vsak se po svoje prebija skozi ljubezenske uganke. In vendar se s temi vprašanji ukvarjajo tudi strokovnjaki, ljudje, ki jih zanima duševno dogajanje človeka, odnosi med ljudmi, zakonitosti, značilne za vse in razlike, ki naredijo posameznega človeka posameznika. Svoje ugotovitve oblikujejo na osnovi raziskovanj, lastnih doživetij in dolgoletnih izkušenj v praksi pri delu z ljudmi.

Poglejmo, kakšne so ugotovitve enega od priznanih strokovnjakov dr. Zorana Milivojevića, psihologa z dolgoletnimi izkušnjami pri delu z zakonskimi pari in družinami. Več o tej temi najdete v njegovi knjigi EMOCIJE, Psihoterapija i razumevanje emocija, Prometej, Novi Sad,1999. V tem besedilu se njegove trditve, definicije in citati prepletajo z mojo razlago in primeri iz prakse pri svetovalnem delu z mladimi.

Natisni