Odnosi s starši

Otroku so starši najpomembnejši ljudje na svetu. V odraščanju pa se odnos do staršev spreminja. Iz ubogljivega otroka postajaš človek z lastnim mnenjem, z lastno voljo, čeprav včasih z večjim hrupom, kot je potrebno.

Odnos do staršev se spreminja

Mladostnik začne uveljavljati svojo voljo. Skuša biti neodvisen in se ima za samostojnega. Lahko se vede uporniško in kljubovalno. Svoje starše in druge odrasle začne zelo kritično presojati, pogosto preveč kritično. Staršem ne dovoli , da bi se vmešavali v njegove stvari, manj se pusti voditi. Preizkuša meje, ki jih postavljajo starši. Zaradi vsega tega lahko pride med otroki in starši v teh letih do trenj, konfliktov.

Tudi staršem ni lahko. Pridni, ubogljivi otroci so se naenkrat spremenili. Kritizirajo, odgovarjajo, »ne slišijo«, njihovo razpoloženje je kot aprilsko vreme, želijo se nemogoče oblačiti, družinski izleti jih ne veselijo več, preveč časa klepetajo s prijatelji, zaklepajo se v kopalnico, samo zahtevajo, ne upoštevajo pravil.

Veliko je prepirov med starši in otroki zato, ker starši postavljajo omejitve, določajo pravila, otroci pa se počutijo utesnjene in zahtevajo več svobode.

Zakaj starši postavljajo omejitve in določajo pravila?

 • Starši se čutijo odgovorne za vas in v resnici tudi so.
 • Starše skrbi za vas. Želijo vam dati občutek varnosti. Vam se njihove skrbi zdijo pretirane, vendar pomislite: če bi vam starši prav vse dovolili, bi to pomenilo, da jim je vseeno, kaj se z vami dogaja, kaj se vam lahko zgodi. To bi pomenilo, da vas nimajo dovolj radi. Zato skušajte razumeti starše, ko hočejo vedeti, kam greš, s kom greš, kdo bo še tam, kdaj prideš domov.
 • Želijo vam pomagati, da se bolje znajdete v okolju in ga obvladujete. Kako bi drugače vedeli, kakšne posledice bo imelo za vas neko dejanje, kako bi se naučili, kaj je prav in kaj ni…
 • Starši želijo, da odrastete v odgovorne osebe;
 • Radi bi vam pomagali, da bi imeli čim manj konfliktov z drugimi odraslimi. Tudi učitelji, trenerji, sosedje, sorodniki in drugi od vas zahtevajo upoštevanje pravil in določenih norm obnašanja.

Pomembno

Včasih starši niso najbolj uspešni pri tem, ko vam nekaj prepovedujejo. Razlogov je lahko več:

 • lahko so utrujeni, slabe volje, imajo težave v službi in vam zato v jezi nekaj prepovejo;
 • lahko so negotovi, ker se odzivate drugače, kot ste se doslej;
 • ahko so nedosledni - enkrat vam dovolijo veliko, drugič skoraj nič;
 • lahko se premalo zanesejo nase in so preveč odvisni od mnenja drugih;
 • so nasploh pretirano strogi ali preveč popustljivi.

Skušajte jih razumeti in pomislite, da so tudi starši samo ljudje. Da se trudijo po svojih najboljših močeh. Da boste vi kot starši lahko delali drugače. Predvsem pa ne kričite, ne jezikajte, ne kuhajte mule, ampak se pogovarjajte s starši.

Pogovori lahko delajo čudeže

V odraščanju so spori s starši pravzaprav normalni, vendar je prav, da veste, da se spori rešujejo s pogovori. Najpomembnejše je, da se vi in starši se naučite poslušati in razumeti drug drugega.

Kaj vam lahko pomaga pri pogovoru s starši?

 • Izberite pravi čas. To gotovo ni takrat, ko se staršem mudi na delo.
 • Dosezite, da vas bodo starši zares poslušali. Pokažite jim, da je to za
  vas pomembno.
 • Zelo važen je ton in način, kako se pogovarjate. Ne bodite žaljivi. Če želite, da vas imajo starši za odrasle, in vas spoštujejo, spoštujte tudi vi njih.
 • Govorite mirno. Če kričite, silite starše v to, da bi vam z jezo odgovarjali.
 • Na očitke ne odgovarjajte z očitki, ampak skušajte staršem stvari pojasniti.
 • Poglejte na problem z očmi staršev. Tako jih boste lažje razumeli in lažje nadaljevali pogovor.
 • Bodite pripravljeni na kompromise. (Kompromis je sporazum, dogovor, ki ga dosežemo, kadar obe strani nekoliko popustita).
 • Opravičite se. Kadar naredite nekaj res narobe, je opravičilo veliko boljše kot prazni izgovori.

Ne glede na prepire in nesporazume s starši, so vendarle oni tisti, ki vam nudijo varen pristan, kamor se vračate z vaših poti v odraslost. Pri njih najdete varnost, kadar zaidete v težave. Pogosto potrebujete starše dalj časa, kot bi sami želeli. Včasih celo ugotovite, da imajo starši v marsičem prav in da imajo pravzaprav kar veliko izkušenj. Mogoče se bo našla med vami in njimi celo kakšna podobnost, ko jih boste vprašali, kako so se razumeli s svojimi starši.

Natisni