Ljubezen kot mreža občutkov

Ljubezen ni samo čustvo, ki ga čutimo do neke osebe, temveč komleksen sistem ali mreža čustvenih odnosov, zasnovana na tem čustvu.

Biti všeč: občutek zadovoljstva v prisotnosti osebe.

Želja in napetost: če bi človek rad bil z osebo in jo v odsotnosti pogreša.

Skrb in sočustvovanje: težnja, da bi bilo osebi dobro.

Ljubezenski strah: da bo ljubezen usahnila.

Ljubosumnost: strah, da bo oseba odšla z nekom drugim.

Žalost: čustvo ob trajni izgubi ljubljene osebe.

Natisni