Dispanzer za psihohigieno otrok in mladostnikov, Zdravstveni dom celje

Dispanzer za psihohigieno otrok in mladostnikov, Zdravstveni dom celje

Naslov: Kersnikova 1 a, 3000 celje

T 03 543-43-23
E ksenija.centa@zd-celje.si

Odpri spletno povezavo

  • mag. Marjana Velikanje, univ. dipl.soc. del.
    družinska terapevtka, predstojnica dispanzerja