Svetovalni centri

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Koper

Pomagajo otrokom, mladostnikom in staršem pri razreševanju učnih, čustvenih, vzgojnih, vedenjskih, psihosocialnih in psihiatričnih motenj in težav.