Psihologi in psihiatri za otroke in mladostnike

Služba za otroško psihiatrijo, KC Ljubljana, OE univerzitetna pediatrična klinika

Prim. Mojca Brecelj-Kobe, dr. med., spec. psihiater, vodja oddelka