Aktualno za mlade: spletna aplikacija o spolno prenosljivih okužbah (ASPO)

 

Interaktivna spletna aplikacija ASPO na naslovu http://aspo.mf.uni-lj.si je prva tovrstna aplikacija v slovenskem jeziku o informiranju in zgodnjem prepoznavanju spolno prenosljivih okužb (SPO). Aktualna je predvsem za mlade, ti pa so glede spolno prenosljivih okužb tudi najbolj ranljivi.

Kaj vsebuje ASPO - http://aspo.mf.uni-lj.si

Spletna aplikacija vsebuje opise bolezenskih znakov, značilnosti posameznih spolno prenosljivih okužb, opise izmišljenih primerov bolnikov s spolno prenosljivimi okužbami, opis zaščite pred spolno prenosljivimi okužbami z uporabo kondomov. Spletišče vključuje tudi vprašalnik, ki zajema vprašanja o konkretnem tveganem spolnem vedenju posameznika in spletnemu uporabniku glede na njegove odgovore poda informativno oceno tveganja za SPO in napotek za morebitno nadaljnje ukrepanje.

Namen spletišča

Spletne vsebine so usmerjene v informiranje o spolno prenosljivih okužbah in ozaveščanje o varni spolnosti. Spletni uporabnik lahko pridobi tudi konkretne napotke oziroma usmeritve v primeru tveganja glede spolno prenosljive okužbe. Spletišče ima o SPO pregledno in izčrpno izdelane vsebine.

Snovalci aplikacije

Spletni projekt, prvi te vrste v Sloveniji, so zasnovali na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKCL. Pod mentorstvom strokovnjakov je projekt izvedlo 10 študentov treh različnih fakultet (Medicinske fakultete, Fakultete za računalništvo in informatiko v sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan in Ekonomske fakultete).

Tvegano spolno vedenje se povečuje

Danes mladi slabo poznajo tveganja za spolno prenosljive okužbe in se pogosto ne zavedajo možnih hudih zdravstvenih posledic, ki jih te okužbe lahko prinašajo. Raziskovalci ugotavljajo, da je razvoj informacijskih in komunikacijskih tehnologij v devetdesetih letih omogočil, da vse več ljudi, zlasti mladih, išče kratkotrajne, pogosto le enkratne intimne zveze preko različnih spletnih in mobilnih aplikacij. Spreminja se način spoznavanja partnerjev, možnosti eksperimentiranja se povečujejo. »Okužen partner, spoznan preko mobilne aplikacije, ostane anonimen in neprepoznan nosilec SPO, ki mu medicina ne more pomagati, sam pa okužbo nemoteno širi naprej na nove in nove spolne partnerje. Vse to lahko privede do prave eksplozije določenih SPO v določenem okolju, kar se je že izkazalo za kruto resničnost v številnih evropskih metropolah,« piše prof. dr. Mojca Matičič, ena od mentoric v spletnem projektu ASPO. V novem tisočletju je prišlo do silovitega razmaha tveganega spolnega vedenja. Tudi med mladimi se tvegano spolno vedenje stopnjuje, pogosto tudi zaradi uporabe najrazličnejših psihoaktivnih substanc.

Trend naraščanja spolno prenosljivih okužb

Tako v svetu kot tudi v Sloveniji opažamo trend naraščanja spolno prenosljivih okužb, kot so HIV/aids, virusni hepatitisi, gonoreja, sifilis, humani papiloma virusi, klamidijske okužbe in druge. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) mladim pri spolnih odnosih svetujejo dosledno uporabo kondoma, četudi morda že uporabljajo druge kontracepcijske metode, kajti kondom je najzanesljivejša zaščita pred vsemi spolno prenosljivimi okužbami. Raziskave NIJZ, opravljene med slovenskimi srednješolci, so pokazale, da je imela spolne odnose že skoraj četrtina dijakov prvega letnika ter dobra polovica dijakov tretjega letnika. Med fanti in dekleti ni bistvenih razlik. Srednja starost ob prvem spolnem odnosu se je v primerjavi z letom 1996 znižala z 18,5 na 17,6 let. Ob prvem spolnem odnosu uporabi kondom okoli tri četrtine mladostnikov, slabša pa je nadaljnja uporaba kondoma oziroma dvojne zaščite (na primer kontracepcijskih tablet in obenem kondoma).

Mladi imajo o spolnosti premalo informacij

Raziskava NIJZ z naslovom Spolna vzgoja v okviru vzgoje za zdravje v slovenskih srednjih šolah je pokazala, da so mladi o spolnosti premalo informirani. Tri četrtine mladih, ki je zgodaj imelo spolni odnos, je mnenja, da bi o spolnosti morali vedeti več. Med temi jih je večina dejala, da bi o spolnosti najraje izvedeli več od staršev in pri spolni vzgoji v šoli. Ista raziskava opozarja tudi na visok delež tistih (59 %), ki so informacije o spolnosti dobili prek interneta, kjer pa informacije niso vedno preverjene in strokovno korektne. Elektronski mediji zagotavljajo številne mobilne in spletne aplikacije, ki ponujajo najrazličnejše in pogosto tvegane usluge, tudi spolne. S tem še pospešijo možnost pogostejših stikov med ljudmi in hitrega spoznavanja. Za mlade je vsekakor priporočljivo, da prvi spolni odnos odložijo na kasnejši čas, obdobje večje zrelosti ali večje stopnje zaupanja med partnerjema. V primeru nezaščitenega tveganega spolnega odnosa naj posameznik obišče zdravnika, kadar bi opazil morebitne znake okužbe – spremembe na zunanjih spolnih organih, rdečico, srbečico, bolečine, izcedek, …). Zgodnje odkrivanje pripomore k boljšemu zdravljenju in preprečuje nadaljnje širjenje bolezni.

 

Viri:

 

 

Natisni