• Imaš težavo in iščeš nasvet?
 • Aktualno za mlade: spletna aplikacija o spolno prenosljivih okužbah (ASPO)

  Interaktivna spletna aplikacija ASPO na naslovu http://aspo.mf.uni-lj.si je prva tovrstna aplikacija v slovenskem jeziku o informiranju in zgodnjem prepoznavanju spolno prenosljivih okužb (SPO). Aktualna je predvsem za mlade, ti pa so glede spolno prenosljivih okužb tudi najbolj ranljivi.

  Kaj vsebuje ASPO - http://aspo.mf.uni-lj.si

  Spletna aplikacija vsebuje opise bolezenskih znakov, značilnosti posameznih spolno prenosljivih okužb, opise izmišljenih primerov bolnikov s spolno prenosljivimi okužbami, opis zaščite pred spolno prenosljivimi okužbami z uporabo kondomov. Spletišče vključuje tudi vprašalnik, ki zajema vprašanja o konkretnem tveganem spolnem vedenju posameznika in spletnemu uporabniku glede na njegove odgovore poda informativno oceno tveganja za SPO in napotek za morebitno nadaljnje ukrepanje.

   

   

 • Uporaba solarijev med dijaki – zanimivosti iz raziskave

  Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) smo spomladi 2015 izvedli spletno anketo »Uporaba solarijev med dijaki«. Z anketo smo želeli ugotoviti, kakšen je odnos dijakov srednjih šol v Sloveniji do zagorelosti in uporabe solarijev. K sodelovanju smo povabili dijake tretjih in četrtih letnikov 100 naključno izbranih različnih srednjih šol oz. programov iz vseh zdravstvenih regij v Sloveniji. Ustrezno izpolnjenih anket je bilo 1447.

 • Zaščita pred soncem

  KDAJ?

  • pri kolesarjenju ali pri hoji v šolo,
  • pri rekreaciji in športu na prostem,
  • ob bazenu ali na obali,
  • pri druženju na prostem s prijatelji in vrstniki,
  • na pikniku,
  • pri delu na vrtu …
 • Zgodovina motenj hranjenja

  Motnje hranjenja, skupina bolezni, ki je bila do pred kratkim znana le ozkemu krogu posameznikov, je v zadnjih desetletjih prerasla v bolezen moderne dobe , v bolezen, ki je pogosto predstavljena kot nekaj mističnega.

 • Zdravljenje motenj hranjenja

  Najpomembnejši predpogoj za uspešno zdravljenje je lastna motivacija (želja po spremembi in s tem po zdravljenju).

 • Zdrav dnevni jedilnik

  Ko načrtujemo zdrav dnevni jedilnik, moramo vedeti: kako, kdaj, in kolikokrat na dan naj jemo?